Instrument: Soepele procedures omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning is altijd verplicht bij het bouwen van een woning, ook wanneer de woning ontstaat door woningsplitsen.
Daken van woningen

Een omgevingsvergunning is altijd verplicht bij het bouwen van een woning, ook wanneer de woning ontstaat door woningsplitsen. Lees op de website van Rijksoverheid meer over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Vaak is het traject naar een omgevingsvergunning een langdurig en kostbaar proces. Dit kan een drempel zijn voor initiatiefnemers. Door de drempel te verlagen kan woningsplitsen gestimuleerd worden. Door initiatiefnemers te begeleiden in het proces richting een omgevingsvergunning kan de gemeente langdurige processen en wachttijden inkorten. 

Hoe gaat het in zijn werking?

De belangrijkste voorwaarde voor de gemeente is bereidheid tot het innemen van een faciliterende rol, bijvoorbeeld door het standaardiseren van vergunningsaanvragen of het vrij maken van capaciteit in de vorm van begeleiders die administratieve taken overnemen van de initiatiefnemer. Zo wordt de administratieve en vergunning-technische drempel naar het splitsen van een woning verlaagd en kan het splitsingstraject worden versneld. Lees hier meer over de provinciale regeling Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise.

Bij kleine en veelvoorkomende verbouwingen, zoals het toevoegen van een kleine dakkapel, is het bij veel gemeenten mogelijk om een flitsvergunning aan te vragen. Er is dan vaak binnen twee werkdagen een vergunning verleend. Wanneer een gemeente woningsplitsen wil stimuleren valt het te overwegen om tijdelijk een flitsvergunning mogelijk te maken voor woningsplitsen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
Snelle realisatie (wat kan bijdragen aan versnellen van de woningbouwopgave)

Mogelijk onwenselijke initiatieven toestaan door snelheid (Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning) 

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

Woningsplitsen wordt voor meer mensen bereikbaar (goedkoper)  

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

 

Hoge kosten bij creëren capaciteit

Tip: Wanneer de gemeente interne capaciteit wil inzetten om initiatiefnemers te helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, zijn hier kosten mee gemoeid. Deze kosten worden lager wanneer de gemeente een team van vrijwilligers zou vragen om initiatiefnemers te helpen bij de omgevingsvergunningaanvraag.

Voordelen
Nadelen
Snelle realisatie (wat kan bijdragen aan versnellen van de woningbouwopgave)

Mogelijk onwenselijke initiatieven toestaan door snelheid (Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning) 

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

Woningsplitsen wordt voor meer mensen bereikbaar (goedkoper)  

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

 

Hoge kosten bij creëren capaciteit

Tip: Wanneer de gemeente interne capaciteit wil inzetten om initiatiefnemers te helpen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, zijn hier kosten mee gemoeid. Deze kosten worden lager wanneer de gemeente een team van vrijwilligers zou vragen om initiatiefnemers te helpen bij de omgevingsvergunningaanvraag.

Voorbeelden

  • Voorbeeld faciliterende rol: De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel benoemen de faciliterende rol die ze innemen expliciet in de woonvisie.  Deze gemeenten schrijven in hun gezamenlijke woonvisie: “We denken mee met inwoners over de mogelijkheden die er zijn voor woning- en kavelsplitsing en woningomzettingen bij concrete aanvragen. […] Dit is maatwerk. Zo nodig gaan we na of bestemmingsplannen kunnen worden aangepast.” Bekijk de woonvisie Bommelerwaard via de website van de gemeente.
  • Voorbeeld flitsvergunning: bekijk de algemene voorwaarden en kosten voor een flitsvergunning in de gemeente Eindhoven.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.