Handreiking Woningsplitsing

Woningsplitsen kan bijdragen aan het versneld toevoegen van zelfstandige woningen aan de totale woningvoorraad. Deze handreiking helpt gemeenten middels instrumenten en kaders die daarbij helpen.
Handreiking Woningsplitsing

Woningsplitsen stimuleren

Welke instrumenten zijn voor jullie gemeente interessant om eventuele problemen op de woningmarkt te verhelpen door middel van woningsplitsen?
Lees verder >

Hoe zetten andere gemeenten hun instrumenten in? En op welk schaalniveau? 
Lees verder >

Woningsplitsen reguleren

Welke instrumenten zijn voor jullie gemeente interessant om woningsplitsen te reguleren? 
Lees verder >

Hoe zetten andere gemeenten hun instrumenten in? En op welk schaalniveau? 
Lees verder >