Handreiking Woningsplitsing

Woningsplitsen kan bijdragen aan het versneld toevoegen van zelfstandige woningen aan de totale woningvoorraad. Deze handreiking helpt gemeenten middels instrumenten en kaders die daarbij helpen.
Daken van woningen

Stimuleren van woningsplitsing

Reguleren van woningsplitsing