Handreiking Woningsplitsing

Woningsplitsen kan bijdragen aan het versneld toevoegen van zelfstandige woningen aan de totale woningvoorraad. Deze handreiking helpt gemeenten middels instrumenten en kaders die daarbij helpen.
Daken van woningen