Instrument: Kruimelvergunningen mogelijk maken

Normaal gesproken moet een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, zoals het splitsen van een woning, worden toegestaan in het bestemmingsplan. Wanneer dit niet het geval is, zal een bestemmingsplanwijziging nodig zijn om de plannen te kunnen realiseren. Dit is vaak een langdurig proces.
Daken van woningen

Er bestaat een uitzonderingsregeling om dit proces te versnellen. Dit is mogelijk voor situaties die zijn opgenomen op de Kruimellijst.

Hoe gaat het in zijn werking?

In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is de kruimellijst opgenomen. Op deze lijst staan situaties om voor een concreet project van het bestemmingsplan af te wijken. Zo is een kruimelvergunning bijvoorbeeld mogelijk bij een dakterras, balkon, een bouwwerk (geen gebouw) van max. 10 meter en een oppervlakte onder 50m². 

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
Proceduretijd wordt sterk verkort. Met de reguliere voorbereidingsprocedure (8 weken + 6 weken verlenging) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit in plaats van de uitgebreide procedure (ongeveer 6-9 maanden).

Mogelijk onwenselijke initiatieven toestaan door snelheid (Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning)

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

 

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

  
Voordelen
Nadelen
Proceduretijd wordt sterk verkort. Met de reguliere voorbereidingsprocedure (8 weken + 6 weken verlenging) kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Dit in plaats van de uitgebreide procedure (ongeveer 6-9 maanden).

Mogelijk onwenselijke initiatieven toestaan door snelheid (Onaantrekkelijke woningvoorraad bij marktontspanning)

Tip: Veel stimulerend woningsplitsingsbeleid is gericht op het versnellen van het splitsingsproces. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte en tijd voor kwaliteitsbewaking blijft. Wanneer een gemeente er in het uiterste geval voor kiest om splitsing altijd toe te staan, wordt het risico genomen dat laagwaardige woningen worden gerealiseerd. Om dit risico te ontlopen zal een zekere vorm van kwaliteitstoetsing moeten worden toegepast.

 

Minder inzicht/overzicht in plancapaciteit

Tip: Bij een stimulerend beleid van woningsplitsen kan het voorkomen dat de woning die door het splitsen wordt toegevoegd de (harde) plancapaciteitsfase overslaat. Het doel van het stimulerende beleid is het zo snel mogelijk realiseren van de splitsing. Dit kan invloed hebben op de onderbouwing van een ander woningbouwinitiatief in de gemeente doordat er door splitsing binnen een jaar (veel) woningen aan de voorraad worden toegevoegd.

 
 

Voorbeelden

  • De gemeente Nuenen c.a. onderzoekt bijvoorbeeld wanneer het omzetten of splitsen niet direct binnen het bestemmingsplan mogelijk is of via een planologisch kruimelgeval medewerking tot woningsplitsing kan worden verleend.
  • Ook de gemeente Schagen ziet een kruimelvergunning als een goede maatregel om de woningvoorraad snel aan te doen sluiten op de vraag in de gemeente.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.