Woningsplitsing reguleren: instrumenten

Welke instrumenten zijn voor jullie gemeente interessant om woningsplitsen te reguleren? Klik hieronder om meer over het instrument te lezen.
Daken van woningen
Paraplubestemming Wonen

De term ‘wonen’ is niet of te breed gedefinieerd in onze bestemmingsplannen. Hierdoor zijn uiteenlopende huisvestingsvormen toegestaan. Dit leidt tot problemen.
Lees verder >

Huisvestingsverordening

De wens bestaat om te willen sturen waar en hoeveel woningen er worden gesplitst. Hierdoor kan de kwaliteit van de woningvoorraad worden bewaakt.
Lees verder >

Zelfbewoningsplicht nieuwbouw of transformatie

De gemeente wil starters op de woningmarkt een betere kans geven om een huis te kopen. Nu worden zij vaak belemmerd door de concurrentie van particuliere beleggers.
Lees verder>

Opnemen Verhuurders-vergunningsplicht in de APV

Er is mogelijk sprake van huurdersuitbuiting. Bijvoorbeeld vanwege achterstallig onderhoud, onbehoorlijke huurprijzen en onhygiënische of onveilige woonsituaties. 
Lees verder >