Instrument: Opnemen Verhuurdersvergunningsplicht in de APV

Sommige verhuurders van gesplitste woningen maken misbruik van het relatief goedkope aanbod dat ze door de krapte op de markt tegen hoge prijzen kunnen verhuren.
Daken van woningen

Dit kan zelfs leiden tot situaties met achterstallig onderhoud, onbehoorlijke huurprijzen, ‘warme bedden’, onhygiënische of onveilige situaties. De gemeente heeft beperkte instrumenten om huurdersuitbuiting tegen te gaan. Daarom zijn verschillende gemeenten aan het experimenteren met het opnemen van een verhuurdersvergunning in de APV.

Hoe gaat het in zijn werking? 

Allereerst wordt het uitbuiten van huurders in de APV verklaard als een economisch delict. De gemeente signaleert op verschillende manieren, bijvoorbeeld door meldingen van (buurt)bewoners, cijfers van politie of handhavers of andere indicatoren die uitwijzen of de kans bestaat dat een verhuurder de huurders uitbuit. Door middel van deze indicatoren wordt een potentiële uitbuiter herkend en kan handhaving de situatie gaan controleren.

Wanneer er na uitvoerige controle sprake blijkt te zijn van uitbuiting (achterstallig onderhoud, onbehoorlijke huurprijzen, et cetera) en de verhuurder na een waarschuwing geen verbetering laat zien, wordt de verhuurder een vergunning aangewezen. Vanaf dat moment moet de verhuurder aan strengere beleidsregels voldoen, wanneer deze regels worden overtreden kan de gemeente de vergunning intrekken waarbij het de verhuurder wordt verboden om nog bedrijfsmatig te verhuren in die gemeente. De gemeente kan er nog voor kiezen de verhuurder te verbieden te verhuren in de gehele gemeente of in een deel van de gemeente. 

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
Huurdersuitbuiting kan per geval tegengegaan worden. De toegevoegde beleidsregels hoeven niet voor iedere verhuurder te gaan gelden. 

Nadeel aan dit instrument is dat een aantal gemeenten momenteel bezig zijn met het implementeren van deze regeling en dat jurisprudentie nog zal uitwijzen in hoeverre de regeling in de praktijk werkzaam is. 

Tip: Onderstaande voorbeeld gemeenten zijn in verschillende stadia van het invoegen van de regeling. Schiedam en Groningen hebben de verhuurdersvergunning al ingevoerd in de APV. Leer van de obstakels die gemeenten die al verder zijn tegen kwamen en hoe daar mee om te gaan. 

Een voorbeeld van een beleidsregels kan zijn het opsplitsen van het huurcontract en de arbeidsovereenkomst. Dit vermindert de afhankelijkheid van de werkgever waar veel arbeidsmigranten mee te maken hebben. 

Het verlenen en vervolgens intrekken van de vergunning legt een zware belasting op het ambtelijk apparaat. 

Tip: Overweeg of dit instrument de juiste is. Wanneer er slechts sprake is van één of twee rotte appels tussen de verhuurders is de verhuurdersvergunningplicht wellicht een te uitvoerig instrument. 

Voordelen
Nadelen
Huurdersuitbuiting kan per geval tegengegaan worden. De toegevoegde beleidsregels hoeven niet voor iedere verhuurder te gaan gelden. 

Nadeel aan dit instrument is dat een aantal gemeenten momenteel bezig zijn met het implementeren van deze regeling en dat jurisprudentie nog zal uitwijzen in hoeverre de regeling in de praktijk werkzaam is. 

Tip: Onderstaande voorbeeld gemeenten zijn in verschillende stadia van het invoegen van de regeling. Schiedam en Groningen hebben de verhuurdersvergunning al ingevoerd in de APV. Leer van de obstakels die gemeenten die al verder zijn tegen kwamen en hoe daar mee om te gaan. 

Een voorbeeld van een beleidsregels kan zijn het opsplitsen van het huurcontract en de arbeidsovereenkomst. Dit vermindert de afhankelijkheid van de werkgever waar veel arbeidsmigranten mee te maken hebben. 

Het verlenen en vervolgens intrekken van de vergunning legt een zware belasting op het ambtelijk apparaat. 

Tip: Overweeg of dit instrument de juiste is. Wanneer er slechts sprake is van één of twee rotte appels tussen de verhuurders is de verhuurdersvergunningplicht wellicht een te uitvoerig instrument. 

Voorbeelden

  • De gemeente Schiedam heeft een verhuurdersvergunningplicht opgenomen in de APV (Afdeling 10C).
  • De gemeente Groningen heeft al een verhuurdersvergunningplicht opgenomen in de APV (Hoofdstuk 5: Afdeling 9a).
  • De gemeente Rotterdam voert de verhuurdersvergunning als pilot eerst in voor de wijk Carnisse, het is de bedoeling dat de rest van de gemeente gaat volgen (Hoofdstuk 2, Afdeling 18).
  • De gemeente Den Haag ziet een enorme stijging in het aantal particuliere huurwoningen in verhouding tot corporatiewoningen en koopwoningen. Naast het verbieden van woningsplitsen in bepaalde delen van de gemeente, is de gemeente ook van plan een verhuurdersvergunningplicht op te nemen in de APV.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.