Instrument: Huisvestingsverordening

Op grond van de Huisvestingswet kunnen gemeenten in geval van schaarste op de woningmarkt een huisvestingsverordening vaststellen.
Daken van woningen

Een huisvestingsverordening wordt veel ingezet door gemeenten om de mate van urgentie van woningzoekenden te bepalen en huurwoningen tot een bepaalde huurprijsgrens toe te wijzen. Daarnaast kan een huisvestingverordening ook regels stellen voor huur- en koopwoningen in geval van onttrekking, samenvoeging en splitsing van woonruimten en bij omzetting van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimten. 

Hoe gaat het in zijn werking? 

Door middel van een huisvestingsverordening kan het splitsen van woningen vergunningplichtig gemaakt worden. De gemeente kan eisen opstellen waaraan de te splitsen woning en/of de uiteindelijke woningen moeten voldoen, bijvoorbeeld op basis van karakteristieken van het pand of de WOZ-waarde. Zo kan de gemeente sturen op waar en hoeveel er wordt gesplitst. De gemeente kan door de vergunningplichting een zekere kwaliteit van de door splitsing ontstane woningen verwachten. De eisen die worden gesteld aan de te splitsen woning werken goed om incourante of ongewenste splitsingsinitiatieven te filteren. Zo kunnen er bijvoorbeeld in de huisvestingsverordeningen eisen op worden genomen om de leefbaarheid en veiligheid te bewaren. 

Model Huisvestingsverordening

Bron: VNG, laatst gewijzigd: mei 2017

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
De gemeente kan direct bepalen welke typen woningen wel of niet gesplitst kunnen worden.

Een huisvestingverordening wordt opgesteld op basis van afwegingskaders. Bijvoorbeeld welk geval is ‘urgent’ of welke prijs is ‘betaalbaar’. Over deze grenzen kan niet alleen veel discussie ontstaan, de prijsgrens van ‘betaalbaar’ kan ook een opstuwend effect hebben. 

Tip: Monitor de woningmarkt. Lijkt het er bijvoorbeeld op dat het aantal huizen dat wordt gesplitst net boven de WOZ-waardegrens in de huisvestingsverordening, dan kan het zijn dat deze waardegrens een opstuwend effect heeft. Heroverweeg dan de prijsgrens. 

Voordelen
Nadelen
De gemeente kan direct bepalen welke typen woningen wel of niet gesplitst kunnen worden.

Een huisvestingverordening wordt opgesteld op basis van afwegingskaders. Bijvoorbeeld welk geval is ‘urgent’ of welke prijs is ‘betaalbaar’. Over deze grenzen kan niet alleen veel discussie ontstaan, de prijsgrens van ‘betaalbaar’ kan ook een opstuwend effect hebben. 

Tip: Monitor de woningmarkt. Lijkt het er bijvoorbeeld op dat het aantal huizen dat wordt gesplitst net boven de WOZ-waardegrens in de huisvestingsverordening, dan kan het zijn dat deze waardegrens een opstuwend effect heeft. Heroverweeg dan de prijsgrens. 

Voorbeelden

  • De gemeente Den Haag heeft in 2019 in de huisvestingsverordening een aantal strengere regels opgenomen om het splitsen van zelfstandige woningen af te remmen. De gemeente heeft ervoor gekozen om woningsplitsen niet meer toe te staan in een groot aantal wijken.
  • In de gemeente Utrecht is het ook verplicht om een huisvestingsvergunning te hebben voordat een huis gesplitst kan worden. Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, in gebruik te nemen voor bewoning en ook verboden in gebruik te geven aan een huishouden dat beschikt over een huisvestingsvergunning.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.