Instrument: Paraplubestemming Wonen

In sommige bestemmingsplannen is geen duidelijke definitie van het begrip ‘wonen’ opgenomen. In het algemene spraakgebruik worden onder “wonen” diverse uiteenlopende vormen van huisvesting verstaan.
Daken van woningen

Die woonvormen zijn toegestaan wanneer er in het bestemmingsplan geen definitie is opgenomen die het wonen beperkt. De meest voorkomende en eenvoudige inperking van het begrip ‘wonen’ is het bestemmen van ‘één huishouden in één woning’.

Hoe gaat het in zijn werking? 

Door middel van een paraplubestemmingsplan kan de definitie van ‘wonen’ gemakkelijk voor meerdere bestemmingsplannen of zelfs de gehele gemeente aangepast worden.

Voorbeeldtekst Paraplubestemmingsplan

Zie een voorbeeldtekst van een paraplubestemmingsplan waarin de bestemming van ‘wonen’ is aangepast naar ‘wonen is één huishouden in één woning’.

Wat zijn de voor- en nadelen?

VoordelenNadelen
Het invoeren van de paraplubestemming van het begrip ‘wonen’ is een juridische must voor volgend woningsplitsingsbeleid. 

Omdat er een bestemmingsplanwijziging voor een groot gebied gaat gelden, is de kans op bezwaar groot. 

Tip: Maak altijd tijdig duidelijk dat bestemmingsplannen worden gewijzigd en op welke punten dat is. Daarmee wordt belanghebbenden de tijd geboden om eventuele planologische mogelijkheden alsnog te benutten.

Het invoeren van een paraplubestemmingsplan is sneller dan alle daaronder hangende bestemmingsplannen separaat aan te passen. 
Door de bestemming aan banden te leggen kan de gemeente het aantal huishoudens per huis planologisch inperken. Wanneer er sprake is van het overtreden van de beleidsregel in het paraplubestemmingsplan kan de gemeente handhaven. 
Voordelen
Nadelen
Het invoeren van de paraplubestemming van het begrip ‘wonen’ is een juridische must voor volgend woningsplitsingsbeleid. 

Omdat er een bestemmingsplanwijziging voor een groot gebied gaat gelden, is de kans op bezwaar groot. 

Tip: Maak altijd tijdig duidelijk dat bestemmingsplannen worden gewijzigd en op welke punten dat is. Daarmee wordt belanghebbenden de tijd geboden om eventuele planologische mogelijkheden alsnog te benutten.

Het invoeren van een paraplubestemmingsplan is sneller dan alle daaronder hangende bestemmingsplannen separaat aan te passen.
 
Door de bestemming aan banden te leggen kan de gemeente het aantal huishoudens per huis planologisch inperken. Wanneer er sprake is van het overtreden van de beleidsregel in het paraplubestemmingsplan kan de gemeente handhaven.
 

Voorbeelden

  • De gemeente Westland voerde in 2020 een paraplubestemmingsplan in.
  • De gemeente Amstelveen voerde in 2019 een paraplubestemmingsplan in.
  • De gemeente Woensdrecht is momenteel bezig met het opstellen van een paraplubestemmingsplan, het is nog in de ontwerpfase.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.