Uitvoering specifieke uitkering Programma Natuur (SPUK)

Wilt u werken aan natuurherstel om de natuur weerbaarder te maken tegen het stikstofprobleem? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor het opstellen van de subsidieaanvraag is ook een bijdrage mogelijk.
Laatst gewijzigd op: 11-juni-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van grond in Natura-2000 gebieden in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Uitvoering SPUK Natuur 2021-2025'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje Documenten en links vindt u documenten die u nodig heeft bij het voorbereiden van uw aanvraag.

Behandeling aanvraag

Deze subsidieregeling loopt tot 31 december 2024. Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 40 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.