Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of bestaande natuurgrond omvormen naar een ander (hoger) natuurbeheertype? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (bijna 3 jaar)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van de grond kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het inrichten van nieuwe natuur;
  • het uitvoeren van maatregelen om Natura 2000-gebied Arkemheen of Veluwerandmeren te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
  • het uitvoeren van maatregelen om de natte landnatuur te herstellen, waarbij u geen nieuwe natuur inricht;
  • het verhogen van de natuurkwaliteit van het natuurbeheertype Kruiden- en faunarijke akker;
  • haalbaarheidsonderzoek.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.7 Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk.

De subsidie om nieuwe natuur in te richten bedraagt 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 15.000 per hectare. De maximale subsidiebedragen voor de overige maatregelen vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, bijlage 1.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar voor de periode 2022 - 2025. Voor het onderdeel ‘het inrichten van nieuwe natuur’ is dat € 15 miljoen. Voor de overige onderdelen is dat € 7 miljoen. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.