Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u aangekochte landbouwgrond inrichten als natuurgrond of de biodiversiteit van kruiden- en faunarijk grasland of akkers verhogen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 16-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van de grond kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar voor de periode 2022 - 2025. Voor het onderdeel ‘het inrichten van nieuwe natuur’ is dat € 15 miljoen. Voor de overige onderdelen is dat € 7 miljoen. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.