Grond in bezit krijgen voor het Gelders Natuurnetwerk

Wilt u een terrein in bezit krijgen om daar een natuurgebied van te maken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 7-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Inwoners, Stichting/Vereniging, Ondernemers, Overheid

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Grondverwerving Gelders Natuurnetwerk 2022 - 2025'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Stuur met uw aanvraag altijd een GIS-kaart van het terrein mee met daarop de buitengrenzen van het natuurambitiegebied waarvoor u subsidie aanvraagt. Deze kaart kunt u in het aanvraagformulier uploaden.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor de periode 2022 - 2025. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.