Gemeentelijk toezicht op energiebesparing 2021 - 2024

Houdt u als gemeente toezicht op de wettelijke verplichting van bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen binnen het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen deze subsidie aanvragen. Een omgevingsdienst kan optreden als aanvrager namens 1 of meerdere gemeenten.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Ondersteuning gemeenten voor toezicht energiebesparing'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Voeg bij uw aanvraag een plan van aanpak toe, waarin u beschrijft bij hoeveel bedrijven/instellingen er gedurende de periode 2021-2024 toezicht wordt uitgeoefend. In totaal moet er over de periode 2021 tot en met 2024 bij ten minste 50% van de energieverbruikers toezicht zijn uitgeoefend.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.200.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.