Bushalte

Moet u als wegbeheerder bushaltes plaatsen, verwijderen of aanpassen omdat er een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer geldt? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (3 maanden)
Voor wie: Wegbeheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van een weg kunnen subsidie aanvragen. Hieronder vallen Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt. We beoordelen nu de aanvragen die al zijn ingediend.  De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer behandelen, omdat het subsidieplafond in de tussentijd wordt bereikt. 

Meer informatie over deze subsidie

De start van een nieuw vervoerplan voor openbaar vervoer kan leiden tot nieuwe routes voor (lijn)bussen. Het kan zijn dat bestaande buslijnen komen te vervallen of dat u bushaltes moet aanpassen. U kunt subsidie aanvragen om bushaltes te plaatsen, aan te passen of te verwijderen.

U kunt subsidie aanvragen om een bushalte te plaatsen of aan te passen als:

  • de bushalte aan de route ligt van een buslijn die is opgenomen in het geldende vervoerplan, en de route van de buslijn nieuw is ten opzichte van het vorige vervoerplan;
  • meer of minder reizigers de bestaande bushalte bezoeken die in het geldende vervoerplan is opgenomen in vergelijking met het vorige vervoerplan, waardoor aanpassingen nodig zijn.

Subsidie voor het verwijderen van een bushalte kunt u aanvragen als de bushalte volgens het geldende vervoerplan niet meer aan de route van een buslijn ligt.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016. Deze link opent een andere website (paragraaf 5.18 Bushalte).

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Houd daarbij rekening met de volgende aandachtspunten:

  • Alleen kosten die zijn vastgelegd in een standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK) komen voor subsidie in aanmerking. Voeg deze SSK-kostenraming toe aan uw subsidieaanvraag.
  • De kosten van personele inzet komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Kosten die zijn gemaakt in het kalenderjaar voorafgaand het jaar waarin u de subsidie aanvraagt, komen voor subsidie in aanmerking.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.  
Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Bushalte. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 
U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022. 
 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.295.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.