Biodiversiteit en landschap

Heeft u plannen voor een afwisselender en aantrekkelijker landschap? Of wilt u het aantal soorten planten en dieren in een gebied (biodiversiteit) verhogen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren en agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het opstellen van een plan om de biodiversiteit te verhogen;
  • het uitvoeren van maatregelen die de biodiversiteit verhogen; 
  • het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
  • plannen waarbij u inwoners mee laat doen in uw project;
  • plannen die zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
  • het uitvoeren van maatregelen voor het herstellen of inrichten van een agrarisch leefgebied;
  • verandering van functie van het landschap.

Voor elke subsidiemogelijkheid in deze regeling gelden aparte voorwaarden. Deze vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.2 Biodiversiteit en landschap). Ook leest u hier per subsidiemogelijkheid wie de subsidie kan aanvragen.

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Biodiversiteit en landschap'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.