Biodiversiteit en landschap

Heeft u plannen voor een afwisselender en aantrekkelijker landschap? Of wilt u het aantal soorten planten en dieren in een gebied (biodiversiteit) verhogen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren en agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Biodiversiteit en landschap'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 800.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Checklist verplichte bijlagen Biodiversiteit en landschap 20201223.pdf
Bijlage 1 Index landschap bij de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (Bijlage 1 vindt u onderaan het document dat wordt geopend als u op de link klikt)

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.