Biodiversiteit en landschap

Wilt u bijdragen aan een gevarieerder, aantrekkelijker landschap waar meer te beleven valt of aan het vergroten van de biodiversiteit? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het opstellen van een biodiversiteitsplan;
  • het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
  • burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
  • het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
  • functieverandering, of
  • periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.

Voorwaarden

Per subsidiemogelijkheid binnen deze regeling gelden afzonderlijke voorwaarden. Deze kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 4.2 Biodiversiteit en landschap). Ook kunt u hier per subsidiemogelijkheid lezen wie de subsidie kan aanvragen (Gemeenten, bos- of landgoedeigenaren, of agrarische collectieven).

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Biodiversiteit en landschap'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Ook is als hulpmiddel de checklist verplichte bijlagen (PDF 176 Kb) beschikbaar waarin u een overzicht kunt vinden van alle benodigde bijlagen voor het aanvragen van deze subsidie.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 850.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.