Dorpendeal

Wilt u als gemeente de sociale cohesie van een dorp of wijk versterken en hebt u hiervoor, samen met partners en provincie Gelderland, een Dorpendeal voor opgesteld? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.

Een Dorpendeal komt tot stand op basis van een lokaal initiatief en is een middel om in de toekomst verdergaande uitvoeringsafspraken te maken. Er is ruimte om zelf invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij het versterken van de sociale cohesie in een wijk of dorp centraal staat.

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van 1 of meer onderdelen uit een Dorpendeal. Als u als gemeente meerdere Dorpendeals hebt gesloten, kunt u voor iedere Dorpendeal afzonderlijk subsidie aanvragen.

Voorwaarden

U kunt deze subsidie aanvragen als u samen met verschillende partners en provincie Gelderland een Dorpendeal heb opgesteld en deze door alle partners is ondertekend.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.21 Dorpendeal.

Maximale bijdrage

De subsidie bedraagt:

  • minimaal € 25.000
  • maximaal € 400.000

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning, niveau EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u uw aanvraag laten indienen door een intermediair? Dan heeft u ketenmachtiging    nodig. 

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Dorpendeals. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen van 3 mei tot en met 31 december 2021.

In deze checklist verplichte bijlagen (238 kB)    subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.000.000 beschikbaar. Dit is het subsidieplafond. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Extra informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met het provincieloket via 026 359 99 99.