Gedeputeerde Staten stellen visie voor een bereikbaar Gelderland vast

29-4-2020 illustratie van vervoersmiddelen en poppetjes

Gedeputeerde Staten (GS) bepaalden de route om Gelderland bereikbaar te houden. We kiezen de slimste weg om veilig, snel, betaalbaar én klimaatneutraal reizigers en goederen door Gelderland te verplaatsen. Dat doen we door verbinden, veranderen en vergroenen. Centraal staan zogenaamde nieuw te ontwikkelen hubs. Op een hub stapt de reiziger soepel over op andere manieren van reizen en kan bijvoorbeeld zijn fiets of auto opladen, tijdelijk werken en boodschappen laten bezorgen. Met deze route geven we ook aan welke afwegingen we maken tussen investeren in infrastructuur en slim gebruik van het bestaande netwerk. Want het geld is beperkt. Deze route en afwegingen leggen we ter besluitvorming voor aan Provinciale Staten.

Koers bepalen en afwegen

Christianne van der Wal, gedeputeerde Mobiliteit: “Goed bereikbaar zijn voor inwoners en bedrijven is essentieel voor de welvaart en het welzijn van de Gelderlanders. We reizen steeds meer en we willen als Gedeputeerde Staten dat dit duurzamer en veiliger gebeurt, terwijl het geld beperkt is. Met deze visie bepalen we de koers. Met 5 bouwstenen schetsen we een bereikbaar Gelderland. Daarbij kijken we naar beschikbare reismogelijkheden en wegen vervolgens af welke investeringen nodig zijn om Gelderland in de toekomst bereikbaar te houden. Als gevolg van Covid-19 kijken we nu nadrukkelijk naar het versnellen van investeringen.”

Bouwstenen voor bereikbaarheid

Om te bepalen waar het provinciale geld voor bereikbaarheid naartoe gaat, maken we gebruik van 5 bouwstenen. Hiermee schetsen we een toekomstbeeld voor een bereikbaar Gelderland. De eerste bouwsteen is zorgen voor bijzondere hubs op de juiste locaties. Aan stadsranden en bijvoorbeeld in steden verbinden hubs verschillende vormen van mobiliteit. Daar maken hubs de overstap mogelijk naar fietsen op korte afstanden (bouwsteen 2). Tegelijkertijd vormen hubs ook de overstap naar het reizen op langere afstanden (bouwsteen 3). Die langere reizen willen GS verbeteren door hoogwaardig openbaar vervoer. Speciale aandacht is er voor het versterken van het goederenvervoer (bouwsteen 4), juist gezien de ligging van Gelderland op de internationale corridors. Verkeersveiligheid verbeteren is bouwsteen 5.  

Kwaliteitssprong openbaar vervoer

Jan van der Meer, gedeputeerde Openbaar vervoer: “In binnenstedelijke gebieden maken veel mensen gebruik van het openbaar vervoer. Daar werken we aan een kwaliteitssprong. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van metrobussen. Die maken het mogelijk dat veel reizigers snel en soepel reizen met de bus, zodat zij zonder veel tussenstops op de plaats van bestemming komen. Maar ook achterlandverbindingen vragen aandacht.”

Afwegen van investeringen

Met de 5 bouwstenen schetsen we een toekomstbeeld voor een bereikbaar Gelderland. En met het afweegkader bepalen we vervolgens in welke activiteiten en projecten te investeren. Dat betekent dat we afwegen of die activiteit of dat project past binnen de bouwstenen en bij de gewenste rol van de provincie. Als voorbeeld schetsten we een globaal beeld van de verdeling van beschikbaar geld in deze coalitieperiode over de bouwstenen en daarbij passende projecten om in te investeren. Van der Wal: “Dit overzicht laat zien dat scherpe keuzes nodig zijn. Want met bijvoorbeeld € 90 miljoen voor de bouwsteen lange afstanden kunnen we helaas al niet alle wensen voor het verbeteren van de weg- en spoorinfrastructuur realiseren. In de begroting van 2021 komen we met een voorstel welke programma’s we in 2021 oppakken en welke projecten we dus gaan uitvoeren. Maar eerst is het aan Provinciale Staten om over deze bouwstenen en afwegingen te besluiten.” 

COVID-19

COVID-19 is van grote invloed op de mobiliteit, die nu flink minder is dan normaal. Onderzoek toont aan dat na deze crisis de mobiliteit weer groeit naar het oude niveau en verder doorgroeit. Om de economische crisis als gevolg van COVID-19 te overbruggen, volgen we de gevolgen daarvan op de bereikbaarheid en passen we onze visie en bijbehorende keuzes daar indien nodig op aan. Lees meer over de visie op gelderland.nl

Terug naar nieuwsoverzicht