Meedenken uitritten wegvak Gorssel - Eefde

In mei 2024 gaan we met aanwonenden en bedrijven langs de Zutphenseweg (N346) tussen Gorssel en Eefde in gesprek over hun uitrit. We willen deze in- en uitritten verkeersveiliger maken. Eind april ontvangen de aanwonenden, grondeigenaren en bedrijven daarover een persoonlijke brief.
Gepubliceerd op: 29-april-2024

In de verkenningsfase van dit project (2021-2023) vertelden aanwonenden en bedrijven dat ze zich zorgen maken over de verkeersveiligheid ter hoogte van hun in- en uitrit op het wegvak Gorssel-Eefde. In reactie hierop gaven we aan dat we maatwerk willen leveren om tot goede oplossingen te komen. We organiseren daarom persoonlijke- of groepsgesprekken over de in- en uitritten op dit wegvak.

Inwonerparticipatie per wegvak 

Het verkeersveiliger maken van de inritten tussen Gorssel en Eefde is één van de verbetermaatregelen uit het maatregelenpakket om de provinciale weg tussen Zutphen en Epse veiliger te maken. Ook op andere wegvakken (Epse-Gorssel, Gorssel en Eefde-Noord) worden direct betrokkenen op verschillende momenten in 2024 gevraagd om wensen en ideeën over oplossingen naar voren te brengen. Daarbij gaat het concreet over de uitwerking van inrichtingsvoorstellen, vaak op perceelsniveau. Daarnaast vragen we ook de Klankbordgroep FN348 om weer met ons mee te denken.