N844: Nijmegen - Malden

De Rijksweg (N844) tussen Malden en Nijmegen is een belangrijke verbindingsweg. Tussen 2019 en 2022 voerden wij werkzaamheden uit aan de Rijksweg tussen de Jan J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen. Ook plantten we groen aan in de wegbermen.

Werkzaamheden

Tijdens het groot onderhoud vervingen we onder andere het asfalt op de hoofdrijbaan en deden we aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo brachten we een overrijdbare rijbaanscheiding aan tussen de rotonde Groesbeekseweg en de rotonde Veldsingel. 

Samen met de gemeente Heumen legden we wadi’s en verticale drainagebuizen aan om wateroverlast bij hevige regenval te voorkomen. Bij het kruispunt Kloosterstraat verbeterden we de oversteekvoorzieningen voor voetgangers en de toegankelijkheid van de bushaltes.

Op het kaartje hieronder ziet u welke verschillende soorten beplanting is aangebracht in de bermen langs de weg. 

Green to Colour ©

Een deel van de bermen heeft planten gekregen volgens de Green to Colour® methode. Dat is een methode waarbij verschillende soorten vaste planten worden geplant. Deze planten bloeien op verschillende momenten, zodat de berm er een groot deel van het jaar aantrekkelijk en kleurrijk uit ziet. Daarnaast stijgt door deze combinatie van planten ook de variatie in planten- en diersoorten. Daarmee zorgen we voor een grotere biodiversiteit, waarmee we de natuur versterken. In de afbeelding ziet u een impressie van hoe de N844 er na de beplanting volgens de Green to Colour© methode uit komt te zien.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.