N831: Heusden - Well

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N831: Heusden - Well.

We zijn bezig met de voorbereidingen van groot onderhoud aan de N831 tussen Heusden (provinciegrens) en Well. Tegelijkertijd onderzoeken we hoe we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. We verwachten de werkzaamheden in 2023 uit te voeren.

Groot onderhoud

Tijdens het groot onderhoud voeren we asfaltonderhoud uit aan de N831 (Bergsche Maasdijk en Bernseweg). De werkzaamheden vinden plaats tussen het kruispunt De Kromme Nol (in gemeente Altena, Noord-Brabant) en het kruispunt met de Weigraaf (N832). We vervangen het asfalt en we nemen maatregelen zodat verkeer zich beter aan de maximumsnelheid van 60 km/uur houdt. Daarmee verbeteren we de verkeersveiligheid.

Om ervoor te zorgen dat gemotoriseerd verkeer niet meer te hard rijdt, verbeteren we de bestaande drempels. Daarnaast planten we groene haagjes aan weerszijden van de drempels, zodat de weg smaller lijkt (‘natuurlijk sturen’). We verwachten dat weggebruikers hierdoor beter opletten en zich aan de maximumsnelheid van 60 km/uur houden.  

Bomen

Langs de weg op de dijk (Bergsche Maasdijk) staan ongeveer 50 bomen te dicht bij de rijbaan. Daarnaast zijn de bomen niet meer in goede staat, waardoor er takken uitvallen. Om deze redenen willen we de bomen weghalen en verbeteren we de verkeersveiligheid. Ook voor de waterveiligheid is het beter om de bomen weg te halen. Boomwortels kunnen namelijk de dijk beschadigen zodat de stabiliteit ervan minder wordt. Daarnaast kunnen er gaten in de dijk ontstaan als bomen omwaaien. We willen nieuwe bomen en heesters aanplanten als compensatie voor het weghalen van de bomen. Daarbij houden we rekening met het beschermd dorpsgezicht van Nederhemert-Zuid. De plannen voor de bomen staan in een inrichtingsplan. Dat stellen we nu op. We zijn nog in gesprek met grondeigenaren over waar we de nieuwe bomen kunnen planten.

Natuur- en vleermuisonderzoek

Als we onderhoud of een ruimtelijke ontwikkeling uitvoeren, moeten we onderzoeken of we de Wet natuurbescherming niet overtreden. Tussen medio maart en medio mei 2022 voerden we daarom natuuronderzoek uit bij de Bergsche Maasdijk, de Kasteellaan en Kerklaan en op de Bernsedijk/Moffendijk. Daarmee onderzochten we welke soorten planten en dieren in het gebied aanwezig zijn. Klik hier voor de rapportage van het natuuronderzoek. 

In september 2022 voerde De Boominspecteurs BV inspecties uit aan de bomen langs de Bergsche Maasdijk. Lees hier de rapportage van de boomveiligheidscontrole. Uit het natuuronderzoek kwam naar voren dat nader onderzoek naar roeken en vleermuizen noodzakelijk is. Dit nadere onderzoek voerden we uit van mei t/m oktober 2022. Klik hier voor de rapportage van het nadere onderzoek

Planning

We bereiden de werkzaamheden voor. Ook stemmen we nauw af met de overige projecten en ontwikkelingen op het Eiland van Nederhemert. We verwachten in het najaar van 2022 een bijeenkomst te organiseren over het inrichtingsplan en het wegontwerp. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt nog. Wanneer we meer duidelijkheid hebben over de planning, vullen we dat ook op deze pagina aan.

Vragen N831?

Neem contact op met de omgevingsmanager Ronald van Osch. Hij is te bereiken via r.van.osch@gelderland.nl of 06-52802001.

Mogelijk vinden er tussentijds wel kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.