N831: Hedel (A2) – Rossum

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N831: Hedel (A2) – Rossum.

Samen met gemeente Maasdriel willen wij de N831 tussen Velddriel en Rossum verkeersveiliger inrichten. Naast onderhoud aan de weg en snelheid remmende maatregelen krijgt het traject betere voorzieningen voor fietsers. Ook planten wij meer groen. Deze maatregelen voeren we gelijktijdig uit met het groot onderhoud aan de weg in de kom van Velddriel. Op deze pagina leest u meer de maatregelen en de planning van de werkzaamheden aan de N831 tussen de Alemse rotonde (N322) en de aansluiting met de A2 (bij afrit Kerkdriel, afritnummer 19).  

Werkzaamheden N831

Om de bereikbaarheid van Velddriel, Kerkdriel en Rossum en van de direct aanwonenden aan de N831, bedrijven, hulpdiensten en het busvervoer zo optimaal mogelijk te houden voeren we de werkzaamheden in verschillende delen uit. 

Planning

WanneerWat
Juli 2022 

Voorbereidende werkzaamheden voor grondwerk:

 • Versmallen van de rijbaan met snelheidsremmende obstakels. De maximale toegestane snelheid is verlaagd van 80 naar 30 km/uur. 
   
 • Tracé/terrein vrijmaken van obstakels en milieu-verontreinigingen. 
   
 • Uitvoeren van explosieve onderzoek.
   
 • Verleggen van huisaansluitingen, kabels en leidingen. 
   
 • Graven van nieuwe watergangen en dempen van de oude watergangen.
   
 • Aanbrengen van de voorbelasting in verband met de instabiele ondergrond.
April - juli 2023
 • De aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik.
 • Het deel tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik en de bestaande rotonde bij Wordenseweg aanpassen naar bebouwde kom. 
 • De aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik tot en met de Alemse rotonde.
Wanneer
Wat
Juli 2022 
Voorbereidende werkzaamheden voor grondwerk:
Versmallen van de rijbaan met snelheidsremmende obstakels. De maximale toegestane snelheid is verlaagd van 80 naar 30 km/uur. 
 
Tracé/terrein vrijmaken van obstakels en milieu-verontreinigingen. 
 
Uitvoeren van explosieve onderzoek.
 
Verleggen van huisaansluitingen, kabels en leidingen. 
 
Graven van nieuwe watergangen en dempen van de oude watergangen.
 
Aanbrengen van de voorbelasting in verband met de instabiele ondergrond.
April - juli 2023
De aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik.
Het deel tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik en de bestaande rotonde bij Wordenseweg aanpassen naar bebouwde kom. 
De aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik tot en met de Alemse rotonde.

Wat zijn de werkzaamheden?

Op de N831 vanaf de Alemse rotonde (N831/N322) tot en met de aansluiting met de A2 is onderhoud aan het asfalt nodig. Zo blijft het wegdek veilig voor het gemotoriseerd verkeer.  

De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang. Op straat zijn een deel van de werkzaamheden niet direct zichtbaar. Een belangrijk deel is dat we de grond met onvoldoende draagkracht bouwrijp maken. Deze techniek noemen we in de weg- en waterbouw ‘voorbelasten’. Als deze grond niet wordt voorbelast, kunnen er verzakkingen van de grond ontstaan en kan de nieuw te bouwen weg beschadigen. Naar verwachting zijn de voorbereidende werkzaamheden in maart 2023 gereed. 

De overige werkzaamheden bestaan uit:

 • De aanleg van een nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik.
 • Het deel tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik en de bestaande rotonde bij Wordenseweg wordt een bebouwde kom. Hier geldt een snelheidsregime van 50 kilometer per uur.
 • De aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de nieuwe rotonde bij de aansluiting N831 met Hoorzik tot en met de Alemse rotonde.

N831 blijft bereikbaar tijdens voorbereidende werkzaamheden 

De N831 blijft beschikbaar voor fietsers en het gemotoriseerd verkeer in beide rijrichtingen. De weg wordt wel versmald en de maximale snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. Er zijn ook snelheidsremmende obstakels geplaatst. 
Enige hinder is helaas niet te voorkomen. 

N831 bereikbaarheid tijdens de overige werkzaamheden

Begin voorjaar informeren wij inwoners in de omgeving van de N831 over de planning van de overige werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2023 en de daar bijhorende omleidingen. Ongeveer een maand voor de start van de werkzaamheden maken wij op deze webpagina de omleidingsroutes bekend.

De aanpassingen aan de weg N831

Naast onderhoud aan de weg en snelheidsremmende maatregelen krijgt het traject betere voorzieningen voor fietsers. De veiligheid op de N831 wordt voor fietsers aanzienlijk verbeterd met de aanleg van de rotonde op het kruispunt met de Hoorzik en het verbreden van de huidige fietsstroken. 

Verplaatsing van komgrens

Door de komst van een rotonde ter hoogte van het kruispunt met de Hoorzik wordt de komgrens van Velddriel verruimd tot voorbij de nieuwe rotonde. Hiermee komt de N831 ten zuiden van de rotonde binnen de bebouwde kom te liggen. Omdat hiermee de maximumsnelheid ter plaatse verlaagd wordt van 80 km per uur naar 50 km per uur.

Vrij liggend fietspad voor verkeersveiligheid

Op het wegvak buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van 80 km per uur. Ten noorden van het kruispunt met de Hoorzik leveren de smalle fietsstroken gevaarlijke situaties voor fietsers op. Daarom leggen wij aan de oostzijde van de N831 een vrijliggend fietspad aan. Fietsers kunnen dit fietspad, zonder hinder van het gemotoriseerd verkeer, in twee richtingen gebruiken.  

Herplant

Langs het hele wegvak planten we 101 nieuwe bomen, hagen en vaste planten als compensatie voor de bomenkap. Er komen verschillende soorten bomen die de biodiversiteit in het gebied versterken. Het gaat om soorten die minder gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren.

Contact

De werkzaamheden zorgen ongetwijfeld voor overlast. Hiervoor vragen wij uw begrip. Aanwonenden tussen de Alemse rotonde (N831/N322) tot de aansluiting met de A2 hebben van ons een brief ontvangen over de werkzaamheden en een aantal inwoners hebben gebruik gemaakt van het spreekuur in de zomer van 2022. 

Aannemer Van Kessel voert de werkzaamheden uit. Omwonenden en weggebruikers kunnen actuele informatie ook volgen va de bouwapp. De app wordt door aannemer Van Kessel aangeboden. Scan hieronder de QR-code voor het downloaden van de app:

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.