N345/N348: rotonde Wapsumsestraat/Cortenoeversebrug

In 2023 en 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de N345. Het gaat om het deel tussen de rotonde Kwazenboschweg/Wapsumsestraat en de aansluiting N345 met de Cortenoeverseweg. Ook bouwen we de rotonde N345 /N348 Wapsumsestraat/ Kwazenboschweg om tot een turborotonde.

Voor de plannen hebben we in samenwerking met gemeente Brummen en Politie Oost Nederland een verkenning uitgevoerd naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. Hierbij houden we rekening met de toekomstige aansluiting op rondweg De Hoven. Op dit moment zijn we bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden. 

Planning

Wanneer?Wat?

Februari 2022

Omwonenden informeren over verkeersmaatregelen

Voorjaar 2022

Afronden onderzoek, opstellen technisch plan

September 2022

Aanvragen vergunning faunapassage

Najaar 2022

Aanvragen vergunningen, o a. aanvraag kapvergunning en verkeersbesluit.

Voorjaar 2023

Opstellen contract voor aanbesteding werkzaamheden

Najaar 2023

Selecteren aannemer.

Begin 2024

Start uitvoering.

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. 

Van schets naar definitief ontwerp

Tijdens de voorbereidingen in 2021 en eerste helft 2022 hebben we gekeken hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzochten daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. Waar mogelijk hebben we het schetsontwerp aangepast aan de reacties, waardoor we nu een definitief ontwerp voor N345 hebben. Dit deden we met gemeente Brummen, Politie Oost Nederland, direct betrokkenen en inwoners die aanwezig waren tijdens een digitale presentatie van het schetsontwerp in februari 2022. 

De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • de aanleg van een spiraalrotonde om het vlot en veilig doorstromen van het verkeer.
  • het wegprofiel wordt aangepast van 2 rijstroken per richting (100 km per uur) naar 1 rijstrook per richting (80 km per uur).
  • de aanleg van een faunapassage bij de kruising met de Oekensebeek aanpassing van het kruispunt Cortenoeverseweg naar de nieuwe situatie.

Verderop deze pagina leest u meer over de voorgestelde maatregelen. 

Reageren

Reageren op het schetsontwerp voor N345 was mogelijk tijdens een digitale bijeenkomst op woensdag 23 februari 2022. Alle vragen en antwoorden vatten we samen in een reactienota (PDF 445 kB).

Impressie definitief ontwerp

Klik op de afbeelding of de link om de volledige impressie te bekijken.

Kaartweergave van N345 spiraalrotonde en faunapassage

Van het definitief ontwerp is ook een impressie van maatregelen. In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg.

Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

Tussen september 2022 en april 2023 bereiden we de werkzaamheden voor en selecteren we een aannemer. Voor het ontwerp moeten we kapvergunningen aanvragen en compensatieplannen maken en we moeten ruimtelijke procedures doorlopen. We informeren belanghebbenden op tijd over de exacte planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Plangebied

Het plangebied voor het project ligt in de gemeente Brummen. Aan de zuidzijde begrenst de rotonde N345/N348 het plangebied en aan de noordzijde de toekomstige aansluiting rondweg De Hoven.

Kaart rotonde brummen.jpg

Verbindingen N345 en N348

De provinciale weg N345 verbindt Apeldoorn met Zutphen. De N348 verbindt Arnhem via Dieren en Zutphen naar de provinciegrens bij Deventer. De rotonde N345/N348 ligt op een knooppunt voor verkeer vanuit Dieren, Brummen en Lochem naar het centrum van Zutphen en doorgaand verkeer naar Deventer en Apeldoorn.

Verbetering verkeersveiligheid

In 2015 hebben we een verkenning op hoofdlijnen uitgevoerd. In de uitwerking onderzochten we de ecologische verbinding en mogelijkheden om het landbouwverkeer beter in te passen. We keken daarbij naar de inrichting van de rotonde N345/N348 Kwazenboschweg/Wapsumsestraat en namen aspecten als natuur, landschap en kosteneffectiviteit mee in het ontwerp.

Geplande maatregelen

Dit zijn de geplande maatregelen voor meer verkeersveiligheid:

  • Op spitstijden kan de huidige rotonde onvoldoende voertuigen verwerken. De capaciteit van de bestaande rotonde is te klein voor een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Daarom vergroten we de rotonde met meerdere rijstroken, zodat het verkeer beter kan doorrijden. Zo’n rotonde wordt ook wel een ‘turborotonde’ genoemd.
  • De oversteek voor landbouwverkeer aan de Cortenoeverseweg is gevaarlijk. Dit komt doordat de snelheid van het verkeer op de N345 moeilijk is in te schatten en de ruimte om tussen de rijstroken op te stellen krap is. Daarom passen we het kruispunt aan. We maken het oversteken van de N345 veiliger door de snelheid op de N345 te verlagen van 100 km/ uur naar 80 km/uur en het aantal rijstroken terug te brengen van 2 naar 1 per rijrichting.
  • Op de N345 zijn er veel ongevallen met wild. Daarom vergroten we de bestaande fauna-overgang, zodat dieren veilig aan de andere kant van de N345 kunnen komen.

Verbetering verkeersafwikkeling

De huidige rotonde heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer op een vlotte en verkeersveilige manier af te wikkelen. Er is geen soepele doorstroming voor verkeer dat vanaf De Hoven komt en via de Cortenoeversebrug de IJssel over wil steken. Dit verkeer moet eerst doorrijden naar de rotonde richting Brummen en vervolgens rechts afslaan om weer terug te keren naar de brug. Daarom bouwen we de bestaande rotonde om naar een turborotonde. Dit verbetert de verkeersafwikkeling op het kruispunt. Het gemotoriseerd verkeer moet dan ook zijn snelheid verminderen, waardoor de verkeersveiligheid wordt vergroot.

Faunapassage

De faunapassage heeft als doel de barrièrewerking van de weg op te heffen. Hierdoor kunnen dieren zich veilig door hun leefgebieden verplaatsen. Daarnaast vormt de faunavoorziening een belangrijke schakel in de verbinding tussen de natuurgebieden van Brummen en het IJsseldal. De faunavoorziening is ruim opgezet en voorziet in voldoende lichtinval, schuilplaatsen en een droge en natte verbinding. Hierdoor is de verbinding geschikt voor een breed scala aan soorten en soortgroepen, waaronder ree, das, kleine marterachtigen, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën. 

Versterken ecologische verbinding

De faunapassage onder de N345 is een doorgang voor kleine zoogdieren, zoals: muizen, konijnen, marters en egels, maar ook voor amfibieën, zoals: amfibieën als kikkers, salamanders en padden. Deze passage moet zorgen dat dieren veilig aan de andere kant van de weg komen, wanneer zij op zoek zijn naar voedsel of een partner. De huidige passage bestaat uit looprichels onder bruggen voor kleine dieren. De meeste soorten amfibieën zijn afhankelijk van een combinatie van sloten of poelen met gras- of akkerland en opgaande begroeiing. Voor een grotere biodiversiteit maken we een gecombineerde natte en droge eco-verbinding onder de weg N345 door. Hierdoor kunnen verschillende amfibieën in dit gebied leven en krijgen ze meer beweegruimte. 

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N345 vervangen we de toplaag van het asfalt. Het betreft het gedeelte van de N345 tussen de rotonde Kwazenboschweg/ Wapsumsestraat en de aansluiting van de nieuwe rondweg de Hoven. Het asfalt slijt door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de ongeveer 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Verkeersbesluit

Ter voorbereiding op het maken van de rotonde stelden we een verkeersbesluit op. 

Toelichting op het ontwerp

Wilt u een toelichting op het ontwerp? Maak dan op werkdagen een afspraak met een medewerker van het projectteam via het Provincieloket, 026-359 9999 of stuur een e-mail.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.