N345/N348: rotonde Wapsumsestraat/Cortenoeversebrug

In 2024 voeren we groot onderhoud uit aan de N345. Het gaat om het deel tussen de rotonde Wapsumsestraat/Kwazenboschweg en de aansluiting N345 met de Cortenoeverseweg. We bouwen de rotonde N345 /N348 Wapsumsestraat/Kwazenboschweg om tot een spiraalrotonde.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 4 juni 2024 organiseren we tussen 19.30 uur en 21.00 uur een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. Deskundigen van de provincie zijn aanwezig om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden van omwonenden en belangstellenden. U bent van harte welkom in de Bronckhorst Hoeve, Bronkhorsterweg 1 in Brummen. Aanmelden is niet nodig.

Voor de plannen hebben we in samenwerking met gemeente Brummen en Politie Oost Nederland een verkenning uitgevoerd naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. Hierbij houden we rekening met de toekomstige aansluiting op rondweg De Hoven. De werkzaamheden voeren we uit in delen.

Planning

Wanneer?Wat?

2023

Opstellen contract voor aanbesteding werkzaamheden

Voorjaar 2024

Selecteren aannemer

4 juni 2024

Inloopbijeenkomst

27 mei tot en met 30 juni 2024

Voorbereidende werkzaamheden

  • In de nachten tussen 19.00 en 06.00 uur plaatsen we verkeersmaatregelen voor de tijdelijke kruising aan te leggen en brengen in beide richtingen de 2 rijbanen terug naar 1. 
  • Aanleg tijdelijke kruising bij de rotonde
  • Aanleg tijdelijke doorsteek in middenberm van de N348 en verplaatsen van de grondwal van de Kwazenboschweg. 

1 juli tot en met 4 augustus 2024

Werkzaamheden ecopassage en rijbaan N345 Brummen - Hoven

  • Verkeer van de N345 Brummen - Hoven gaat naar de rijbaan Hoven - Brummen met een tijdelijke doorsteek.
  • Start werkzaamheden ecopassage

Vrijdag 2 augustus 20.00 uur tot en met maandag 5 augustus 2024 06.00 uur

Rotonde N345/N348 afgesloten, verkeer wordt omgeleid. Delen van de tijdelijke kruising sluiten we aan op de N345 en N348 en richten de tijdelijke kruising in met verkeerslichten. 

Maandag 5 augustus tot en met zondag 18 augustus 2024

Aanleg nieuwe rotonde

19 augustus tot en met 27 oktober 2024

Werkzaamheden aan de bermen naast rijbaan Hoven - Brummen N345. Van 21 t/m 27 oktober 2024 is de N345 volledig afgesloten voor werkzaamheden vanaf kruising Cortenoeversweg en rotonde bij Hoven. 

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. 

Van schets naar definitief ontwerp

Tijdens de voorbereidingen in 2021 en eerste helft 2022 hebben we gekeken hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzochten daarom wat de knelpunten rond de N345 zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. Waar mogelijk hebben we het schetsontwerp aangepast aan de reacties, waardoor we nu een definitief ontwerp voor N345 hebben. Dit deden we met gemeente Brummen, Politie Oost Nederland, direct betrokkenen en inwoners die aanwezig waren tijdens een digitale presentatie van het schetsontwerp in februari 2022. 

De belangrijkste aanvullingen zijn:

  • de aanleg van een spiraalrotonde om het vlot en veilig doorstromen van het verkeer.
  • het wegprofiel wordt aangepast van 2 rijstroken per richting (100 km per uur) naar 1 rijstrook per richting (80 km per uur).
  • de aanleg van een faunapassage bij de kruising met de Oekensebeek aanpassing van het kruispunt Cortenoeverseweg naar de nieuwe situatie.

Verderop deze pagina leest u meer over de voorgestelde maatregelen.

Impressie definitief ontwerp

Klik op de afbeelding of de link om de volledige impressie te bekijken.

Kaartweergave van N345 spiraalrotonde en faunapassage

Van het definitief ontwerp is ook een impressie van maatregelen. In het definitief ontwerp zijn de voorgestelde maatregelen van bovenaf ingetekend in de weg.

Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

Tussen september 2022 en april 2024 bereiden we de werkzaamheden voor en selecteren we een aannemer. Voor het ontwerp moeten we kapvergunningen aanvragen en compensatieplannen maken en we moeten ruimtelijke procedures doorlopen. We informeren belanghebbenden op tijd over de exacte planning van de werkzaamheden, hinder en eventuele omleidingen.

Plangebied

Het plangebied voor het project ligt in de gemeente Brummen. Aan de zuidzijde begrenst de rotonde N345/N348 het plangebied en aan de noordzijde de toekomstige aansluiting rondweg De Hoven.

Verbindingen N345 en N348

De provinciale weg N345 verbindt Apeldoorn met Zutphen. De N348 verbindt Arnhem via Dieren en Zutphen naar de provinciegrens bij Deventer. De rotonde N345/N348 ligt op een knooppunt voor verkeer vanuit Dieren, Brummen en Lochem naar het centrum van Zutphen en doorgaand verkeer naar Deventer en Apeldoorn.

Wat gaan we doen?

Toelichting op het ontwerp

Wilt u een toelichting op het ontwerp? Maak dan op werkdagen een afspraak met een medewerker van het projectteam via het Provincieloket, 026-359 9999 of stuur een e-mail.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.