N309: ’t Harde (A28) – Epe (A50)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N309 't Harde en Epe.
Wanneer: 01 januari 2023 - 31 december 2023

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N309 tussen ’t Harde (A28) en Epe (A50). Hiervoor startten wij in 2019 met een verkenning naar knelpunten die we tegelijk met het groot onderhoud aan kunnen pakken. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. De voorbereidingen en gesprekken leiden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichten we hieronder toe.

Op 21 februari 2022 er is een digitale informatiebijeenkomst voor wie vragen heeft over deze plannen op grondgebied van gemeente Elburg. Het gaat om het groot onderhoud voor het deel Eperweg, ten zuiden van het spoor.

In 2021 hebben we een verkenning naar de knelpunten op de N309 uitgevoerd. In 2022 starten we ook met de benodigde vergunningaanvragen en we selecteren een aannemer die het groot onderhoud gaat uitvoeren. Informatie over de wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd en hoe het verkeer wordt omgeleid volgt eind 2022. De aannemer gaat in 2023 aan de slag.

Planning

Wanneer?Wat?

1e kwartaal 2022

afronden onderzoek, opstellen technisch plan

4e kwartaal 2022

toelichting uitvoeringsfasering en tijdelijke omleidingen

2023

uitvoering werkzaamheden

Voorbereidingen

Tijdens de voorbereidingen kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. We onderzoeken daarom wat de knelpunten rond de N309 tussen t Harde en Epe zijn, welke oplossingen daarvoor denkbaar zijn en welke punten we uiteindelijk gaan aanpassen. We zijn daarvoor in gesprek met onder andere de gemeente Epe en Politie Oost Nederland.

We kijken hierbij onder meer naar:

  • De overgang van 80 naar 50 km/uur vanuit de richting Epe. De wegligging ter hoogte van het 50 km bord buigt meer af, zodat het verkeer zijn snelheid moet aanpassen.
  • Het plaatsen van hagen langs de Eperweg op delen waar geen parkeervakken zijn, waardoor de rijbaan smaller lijkt.
  • Het vergroenen van de middengeleiders
  • Het verbeteren van het zicht voor fietsers door aanbrengen van kantmarkering op het fietspad.
  • Het verbreden van de fietsoversteek Tonnetkazerne.
  • Het voorkomen van ongevallen met dieren door het plaatsen van wildroosters en rasters.

Asfaltonderhoud

Bij het groot onderhoud aan de N309 vervangen we de toplaag van het asfalt. Die laag slijt, door het verkeer dat erop rijdt en doordat de weg het hele jaar wordt blootgesteld aan weer en wind. Daarom is het normaal dat eens in de circa 9 jaar groot onderhoud nodig is.

Als we asfalt vervangen, proberen we zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken. En we zetten in op zo min mogelijk CO2-uitstoot. We werken dus zo duurzaam mogelijk en proberen de overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.

Werkgebied N309 in 2 delen

Het werkgebied voor groot onderhoud N309 is opgedeeld in 2 delen:

  1. Vanaf de snelweg A50 tot aan de gemeentegrens Elburg
  2. Gemeentegrens Epe/Elburg tot aan de snelweg A28

We organiseren voor beide delen aparte informatiebijeenkomsten. De toelichting voor de plannen op het grondgebied van gemeente Epe was op woensdag 19 januari en op het grondgebied van gemeente Elburg volgt op maandag 21 februari 2022.

Op afbeelding (JPG 43 kB): N309, vanaf de snelweg A50 tot aan de gemeentegrens Elburg

Op afbeelding (JPG 58 kB): N309, het deel van gemeentegrens Epe/Elburg tot aan de snelweg A28

Digitale informatiebijeenkomst over het deel ‘Eperweg (N309), gemeentegrens Epe/Elburg tot aan de snelweg A28’

We organiseren maandag 21 februari 2022 een digitale bijeenkomst over de N309 over het deel op het grondgebied van gemeente Elburg. Wanneer u naar aanleiding van de informatie op deze webpagina vragen heeft of aanvullende informatie wil, kunt u zich voor deze bijeenkomst aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk maandagochtend 21 februari 2022, 12.00 uur via het inschrijfformulier.

De digitale bijeenkomst vinden plaats via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer informatie en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst. U heeft geen eigen Microsoft Teams account nodig.

Wanneer er meer dan 25 geïnteresseerden zijn, wordt op diezelfde avond om 20.30 uur nog een 2e sessie gehouden. De deelnemers ontvangen dan vooraf een bericht voor welke sessie iemand is ingedeeld.

Vervolg voorbereidingen groot onderhoud

We bekijken momenteel de binnengekomen reacties. Waar mogelijk verwerken we de reacties in het definitief ontwerp voor de N309. Eind februari publiceren we de reactienota’s. Daarnaast moeten we (kap)vergunningen aanvragen en ruimtelijke procedures doorlopen. We bereiden de werkzaamheden voor en selecteren een aannemer.

Hoe houden wij u op de hoogte?

In het najaar van 2022 informeren wij inwoners in de omgeving van de N309 over het definitieve ontwerp en de planning. Ongeveer een maand voor de start van de werkzaamheden maken wij de omleidingsroutes bekend.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.