SteenGoed Benutten

Met de aanpak SteenGoed Benutten pakken we (dreigende) leegstand aan op beeldbepalende locaties in stad en dorp in Gelderland. Zo maken we de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk.

In de aanpak stellen we gebieden centraal en zien we leegstaand vastgoed in samenhang met de omgeving. Waarbij de functie van het vastgoed (voor een groot deel) verandert in wonen. Zo transformeren we leegstaand vastgoed naar woningen en een prettige leefomgeving. Maar we hebben ook de focus op centrumgebieden. Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. We helpen gemeenten om leegstaande centrumgebieden te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken waar wonen, winkelen en werken samenkomen. 

Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak waarin we per opgave kijken hoe de 7 ambities uit onze omgevingsvisie - bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, vestigingsklimaat en wonen – een plek kunnen krijgen in het project. Op basis van de behoeften van onze partners en door maatwerk kunnen we steeds de juiste instrumenten creëren om hen verder te helpen. Ieder project is immers uniek! Op basis van deze maatwerkoplossingen richten we onze instrumenten in en blijven we deze evalueren en ontwikkelen.

Vanuit SteenGoed Benutten (SGB) zijn we zo vroeg mogelijk betrokken bij herontwikkelings- en transformatieprojecten in bebouwd gebied en blijven dit gedurende de verschillende fasen van een project. Dit doen we om gevoel bij de opgave te krijgen, onze kennis en kunde in te brengen en om samen met betrokken partijen het project of proces een concrete stap verder te helpen. Het programma omvat verschillende instrumenten. Lees meer over deze instrumenten via de linkjes op deze pagina.

Uitgelichte projecten en nieuws

Projecten

Nieuws

Data vitaliteitsbenchmark en koopstromen

Hoe doen de centrumgebieden in Gelderland het ten opzichte van elkaar? Hoe zorgen we dat dit aantrekkelijke en levendige plekken zijn én blijven: waar wonen, winkelen en werken samenkomen? De nieuwe Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Gelderland helpt ons hierbij. Hieronder kunt u de studio-uitzending van de lancering van de Vitaliteitsbenchmark terugkijken. Download de factsheets en rapportage van de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Gelderland via de website van Goudappel. Kijk voor de meest actuele koopstroomonderzoeken op de website van I&O Research.

Actieplan Wonen

14 acties voor 45.000 woningen