SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Wilt u verouderde en verloederde woongebieden vernieuwen of leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (7 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunnen gemeenten een afspraak voor een vooroverleg aanvragen.

Aan de hand van een ingevuld vooroverlegformulier (wat u van ons ontvangt) en het gesprek daarover, beoordelen we of u project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, en vertellen welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

Wij geven aan wanneer u uw aanvraag kunt indienen via het Subsidieportaal.

In het Subsidieportaal kunt u de documenten uploaden die nodig zijn bij uw subsidieaanvraag. U vraagt uw subsidie voor herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling aan via deze link.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.