Archief Windpark Horst en Telgt

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Archief Windpark Horst en Telgt

Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan

Op 6 september 2022 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)/Participatieplan voor windpark Horst en Telgt vastgesteld. Beide documenten lagen van 19 mei tot en met 29 juni 2022 ter inzage. Tijdens deze inspraakperiode zijn 140 zienswijzen en 8 adviezen (vooroverlegreacties) ingediend. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage advies uitgebracht. In de reactienota zijn alle unieke zienswijzen en adviezen opgenomen en beantwoord.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau en Participatieplan

Binnenkort documenten met betrekking tot:

  • Voorontwerp 
  • Ontwerp (terinzagelegging)
  • Vaststelling en beroep

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom Windpark Horst & Telgt? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over Windpark Horst en Telgt of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.