Documenten windpark Horst en Telgt

Op deze pagina vindt u de ontwerp documenten voor het inpassingsplan voor windpark Horst en Telgt. De inspraakperiode is inmiddels afgelopen. Alle binnengekomen reacties worden verwerkt.

Kennisgeving

Document (klik op de titel om te openen)
Kennisgeving
Document (klik op de titel om te openen)

Ontwerp provinciaal inpassingsplan

 

Document (klik op de titel om te openen)
Toelichting
Regels
Bijlage bij de regels
Verbeelding
Document (klik op de titel om te openen)

Natuurvergunning

*De bij de aanvraag toegevoegde rapportages stikstofdepositie onderzoek, cumulatietoets, voortoets en passende beoordeling zijn te vinden in bijlage 6 van de toelichting van het inpassingsplan.

Natuurontheffing

*De bij de aanvraag toegevoegde rapportages ecologisch onderzoek windpark Horst en Telgt, nader onderzoek vleermuizen, cumulatietoets, vogelonderzoek en activiteitenplan zijn te vinden in bijlage 6 van de toelichting van het inpassingsplan.