Windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Foto van oma en kleinkind bij een windmolen

Laatste stand van zaken

  • Op 10 oktober organiseerden we een informatiebijeenkomst over de stand van zaken, de procedure, de lokale milieunormen, financiële participatie en de natuuronderzoeken.
  • Op 10 oktober maakten de initiatiefnemers bekend dat zij de norm voor slagschaduw verscherpen van 6 uur naar circa 0 uur per jaar.
  • Op 6 november sprak gedeputeerde Ans Mol met de raad van Ermelo. Deze vergadering kunt u terugkijken via het raadssysteem van Ermelo.
  • Op 15 november nam Provinciale Staten een coördinatiebesluit voor het windpark.
  • Eind 2023 verwachten we de concept-plannen ter inzage te leggen. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om te reageren door officieel een zienswijze in te dienen.

Provinciaal Inpassingsplan 

Provincie Gelderland stelt een een provinciaal inpassingsplan op voor windpark Horst en Telgt. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. De locatie van windpark Horst en Telgt ligt in een zoekgebied in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.

Alles in 1 procedure

Naast het provinciaal inpassingsplan moeten er nog meer besluiten genomen worden. Zoals de omgevingsvergunning en een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Al deze procedures doen we tegelijk om het voor iedereen overzichtelijk te houden. Provinciale staten (PS) namen een zogenoemd coördinatiebesluit op 15 november 2023.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over windpark Horst en Telgt of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.