Windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Foto van oma en kleinkind bij een windmolen

Laatste stand van zaken

Lees ook:

Alles in 1 procedure

Provincie Gelderland stelt een een provinciaal inpassingsplan op voor windpark Horst en Telgt. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. Naast het inpassingsplan moeten er nog meer besluiten genomen worden. Zoals de omgevingsvergunning en een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Al deze procedures doen we tegelijk om het voor iedereen overzichtelijk te houden. Provinciale staten (PS) namen een zogenoemd coördinatiebesluit op 15 november 2023.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over windpark Horst en Telgt of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.