Windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Foto van oma en kleinkind bij een windmolen

Besluit voorkeursalternatief en voorstel lokale normen

Na een brede belangenafweging heeft het provinciaal dagelijks bestuur het voorkeursalternatief en het voorstel lokale normen vastgesteld voor windpark Horst en Telgt in Ermelo/Putten. Deze voorstellen vormen de basis voor het inpassingsplan. Daarover beslissen Provinciale Staten.

Voorbereidingen van start

Provincie Gelderland start met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. De locatie van windpark Horst en Telgt ligt in een zoekgebied in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.

Alles in 1 procedure

We stellen een provinciaal inpassingsplan op voor windpark Horst en Telgt. Daarnaast moeten er nog meer besluiten genomen worden. Zoals de omgevingsvergunning en een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Al deze procedures doen we tegelijk. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over windpark Horst en Telgt of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.