Windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten

Prowind en energiecoöperatie Veluwe-Energie hebben het initiatief genomen voor een windpark van 7 windturbines. Het windpark is gepland in het gebied tussen de A28 en de kernen Horst en Telgt.
Windpark Horst en Telgt in Ermelo en Putten

Reageren op start verkenning en concept-onderzoeksagenda

Van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni 2022 kunt u reageren op ons voornemen om voor dit windpark een verkenning uit te voeren. De concept-onderzoeksagenda voor het milieuonderzoek (Notitie Reikwijdte en Detailniveau; NRD) en het participatieplan liggen ter inzage en zijn te bekijken op de pagina met relevante documenten en archiefstukken.

Hoe kunt u reageren:

  • Digitaal: post@gelderland.nl. Onder vermelding van ‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-007407’; 
  • Per post met een brief naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van ‘Zienswijze verkenning en NRD Windpark Horst en Telgt, zaaknummer 2022-007407’;
  • Telefonisch: door contact op te nemen met Lisette Sipman (projectleider windenergie) via het telefoonnummer 026 359 99 99. 

Voorbereidingen van start

Provincie Gelderland start met de voorbereiding van een provinciaal inpassingsplan. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor de omgeving en alle betrokken partijen. De urgentie om de klimaatdoelen te halen is groot. Windenergie levert daar een belangrijke bijdrage aan. De locatie van windpark Horst en Telgt ligt in een zoekgebied in de Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe.

Alles in 1 procedure

We stellen een provinciaal inpassingsplan op voor windpark Horst en Telgt. Daarnaast moeten er nog meer besluiten genomen worden. Zoals de omgevingsvergunning en een ontheffing voor de Wet natuurbescherming. Al deze procedures doen we tegelijk. 

Lees meer

Extra informatie

Op deze pagina vindt u handige links, relevante documenten en archiefstukken over windpark Horst en Telgt. Alles verzameld op één overzichtelijke pagina.

Planning

De planning van windpark Horst en Telgt verloopt in verschillende fasen.
Projectgroep werkend aan een planning

Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over windpark Horst en Telgt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over windpark Horst en Telgt of over de aanpak? Neemt u dan contact op met ons op via e-mail. Bellen kan ook, telefoon: 026 359 99 99.