6 Regionale Energiestrategieën

mensen bij windmolen

Gelderland is in 2050 energieneutraal. Dit is een grote verandering waar we de komende 30 jaar stap voor stap aan werken. Een stap hierin is een plan maken voor zonne- en windenergie. En ook voor andere warmtebronnen, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 6 Gelderse regio’s maken zo’n plan om samen met 24 andere Nederlandse regio’s in 2030 minimaal 35 terrawattuur (de eenheid voor energie) op te wekken.

Locaties voor zonne- en windenergie

De omschakeling naar duurzame elektriciteit én warmte kan niet in 1 keer. Daarom reserveren we daar 30 jaar voor. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zoeken gemeenten in regioverband samen met provincie, waterschappen en netbeheerders naar goede plekken voor zonneparken en windmolens. De zoekgebieden zijn eerst globaal, maar langzamerhand wordt steeds duidelijker waar ze precies moeten komen. Daarbij wegen we veel af: ruimte, natuurbelang, schoon drinkwater, leefgebied voor dieren, radar en vliegroutes, om er maar een paar te noemen. Daarom zijn hier veel organisaties bij betrokken. In diverse regio’s houden gemeenten ook inwonersbijeenkomsten.

Stap voor stap

Alle 6 Gelderse regio’s leverden, net als 24 andere regio’s in Nederland, een (voorlopige) concept-RES aan bij het Nationaal Programma RES. Deze concept-RES’en zijn bestuurlijk vastgesteld door de regio’s. De concept-RES is een globale beschrijving in welke gebieden duurzame energie opgewekt zou kunnen worden. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse van alle concept-RES’en. In regioverband werken we de voorlopige zoekgebieden verder uit tot de RES 1.0. Voor 1 juli 2021 moet dit klaar zijn. Dan kan iedereen die dat wil daarop reageren. Daarna volgen er nog meer RES’en, want inzichten kunnen ook veranderen de komende jaren.

Meer informatie

Meer informatie over de RES staat op de factsheet (PDF 1,15 MB) en op gemeentewebsites en op websites van de RES-regio’s: 

Voor algemene informatie over de RES kijkt u op de website Nationaal Programma Regionale-Energiestrategie.