6 Regionale Energiestrategieën

mensen bij windmolen

Gelderland is in 2050 energieneutraal. Dit is een grote verandering waar we de komende 30 jaar stap voor stap aan werken. Een stap hierin is een plan maken voor zonne- en windenergie. En ook voor andere warmtebronnen, zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. 6 Gelderse regio’s maken zo’n plan om samen met 24 andere Nederlandse regio’s in 2030 minimaal 35 terrawattuur (de eenheid voor energie) op te wekken.

Locaties voor zonne- en windenergie

De omschakeling naar duurzame elektriciteit én warmte kan niet in 1 keer. Daarom reserveren we daar 30 jaar voor. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zoeken gemeenten in regioverband samen met provincie, waterschappen en netbeheerders naar goede plekken voor zonnevelden en windturbines. De zoekgebieden zijn eerst globaal, maar langzamerhand wordt steeds duidelijker waar ze kunnen komen. Daarbij wegen we veel af: past het in de ruimte. Schaden we de natuur er niet mee, houden de dieren voldoende leefgebied, houden we voldoende rekening met de gebieden waar we schoon drinkwater oppompen. Daarnaast moeten we nog rekening houden met radar en vliegroutes. Het is dus een grote puzzel. Verder onderzoeken we ook welke andere warmtebronnen dan aardgas te gebruiken zijn voor het verwarmen van huizen en andere gebouwen. Bij de RES’en zijn veel organisaties betrokken. In diverse regio’s houden gemeenten ook inwonersbijeenkomsten.

Stap voor stap

Alle regio’s werken, ieder op hun eigen manier de voorlopige zoekgebieden uit tot de RES 1.0. In Cleantech Regio is de inspraaknotitie vastgesteld.

De Gelderse regio’s stellen hun RES 1.0 in juli en december 2021 vast in gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van de waterschappen. Daarna komen de vervolgstappen. Het wordt steeds concreter waar energiebedrijven en andere initiatiefnemers plannen kunnen maken voor windturbines en zonnevelden. Kijk op deze illustratie hoe de tijdlijn en besluitvorming eruitziet (PDF 136 KB). 

Meer informatie

Meer informatie over de RES staat op gemeentewebsites en op websites van de RES-regio’s: 

Voor algemene informatie over de RES kijkt u op de website Nationaal Programma Regionale Energiestrategie.

Antwoorden op vragen over de RES vindt u op deze webpagina Vraag en antwoord - Regionale Energiestrategie.

Logo iedereen doet wat