Veelgestelde stikstof vragen over de Geactualiseerde Leefgebiedtypenkaart Rijntakken (stikstofgevoelig leefgebied)

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Veelgestelde vragen

U kunt de informatie van de gepubliceerde kaart als initiatiefnemer bij de onderbouwing van uw vergunningaanvraag betrekken en aangeven dat uw project een stikstofeffect heeft op een perceel dat volgens deze kaart eind 2022 geen leefgebiedtype meer is in AERIUS. Hoe hiermee wordt omgegaan is onder andere afhankelijk van de eventuele aanwezigheid van ander habitattype of leefgebiedtype wat wel op de kaart blijft staan binnen het hexagoon.

Op dit moment is op basis van de analyses nog niet met zekerheid te zeggen of op deze plek sprake is van regulier agrarisch gebruik en dat op deze plek geen stikstofgevoelig leefgebiedtype voorkomt. De locatie wordt in 2022 in een veldbezoek bekeken en er wordt beoordeeld of stikstofgevoelig leefegebiedtype aanwezig is. De informatie wordt verwerkt in een nieuwe leefgebiedtypenkaart en meegenomen bij de update van AERIUS in naar verwachting 2023. Zodra de volledige gegevens van de veldcheck bekend en verwerkt zijn zullen wij deze publiceren.

Wij horen graag wat uw bevindingen zijn. Laat het ons weten via e-mail. Bellen kan ook, telefoon 026 359 99 99. 

 

Wij horen graag wat uw bevindingen zijn. Laat het ons weten via e-mail. Bellen kan ook, telefoon 026 359 99 99. 

Wij horen graag wat uw bevindingen zijn. Laat het ons weten via e-mail. Bellen kan ook, telefoon 026 359 99 99.