Zaakbegeleider Willem Schuur: samen totaalplaatje schetsen

Wel of geen gebruikmaken van regelingen uit de landelijke aanpak piekbelasting? Dat is een keuze die elke agrariër zelf moet maken. Bent u agrarisch ondernemer en heeft u vragen of wilt u uitleg? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.

In Gelderland zijn 25 zaakbegeleiders die agrariërs kunnen informeren. Ze kennen de landelijke en Gelderse regelingen, en weten wat er speelt in de regio waarin uw bedrijf staat. Ook hebben ze onder andere contact met gemeenten, RVO en het ministerie. Als u dat wilt, kunt u in een gesprek met een zaakbegeleider al uw vragen stellen. Dat kan behulpzaam zijn bij de besluiten over de toekomst van uw bedrijf. U kunt een afspraak maken via de website van RVO of door een e-mail te sturen aan de provincie. In Regio Foodvalley kunt u bijvoorbeeld in gesprek met Willem Schuur. “Alleen ondernemers kunnen besluiten wat juist is voor hen. Ik help een totaalplaatje te schetsen, zodat zij die keuze kunnen maken.”

Hulp en informatie bieden voor belangrijke keuze voor toekomst

Willem Schuur spreekt als zaakbegeleider met ondernemers in Regio Foodvalley. Elke situatie is anders, weet hij. Als rentmeester deed hij al 30 jaar ervaring op om in gesprekken aan te voelen waar het wringt en welke informatie iemand nodig heeft. “Boer zijn is een levenswijze. Ik kom bij mensen die op een kruispunt staan in hun leven. Zij kunnen degene zijn die een hele moeilijke beslissing moeten nemen over een familiebedrijf dat al jaren bestaat. Ik weet en zie dat dat zwaar is.”

De ondernemer bepaalt 

“Alleen ondernemers kunnen besluiten wat juist is voor hen. Ik kan informatie geven, zodat zij die keuze kunnen maken. Als ik het antwoord op een vraag niet weet, stel ik die aan het ministerie of RVO. Om uit te leggen waarom een regeling zo werkt, wil ik die begrijpen. Bijvoorbeeld waarom een stal 5 jaar in gebruik moet zijn voor die in aanmerking komt voor Lbv-plus. Bij een jongere schuur kunnen de bouwkosten hoger zijn dan de marktwaarde, een extra financiële uitdaging voor een boer. Dus ga ik in gesprek met regelingsdeskundigen.” Ook heeft hij veel contact met gemeenten. “Als een ondernemer overweegt iets anders met zijn grond te doen, is het fijn het totaalplaatje te hebben. Er is een bestemmingswijziging nodig, het moet passen binnen beleid van de gemeente. Dan is het fijn om samen aan tafel te zitten en het totaalplaatje te schetsen. Ik prijs me gelukkig dat ik in Regio Foodvalley werk. Gemeenten hebben al veel kennis en ervaring met veranderingen in het gebied en met ‘rood voor rood’: woningen op plekken waar schuren zijn gesloopt. Ze denken goed na over wat ze waar wel of niet willen, dat geeft duidelijkheid. En ik krijg snel reactie.”

Zaakbegeleiders geven informatie

“Alle zaakbegeleiders overleggen regelmatig. Het is fijn elkaar te kunnen helpen en duidelijk te weten wat onze rol is. Wij overtuigen of sturen niet, we helpen alleen door informatie te geven. We verzamelen de antwoorden die we geven. Als een andere ondernemer dan een soortgelijke vraag stelt, kunnen we die snel beantwoorden. Is een plan nieuw voor ons, dan doe ik mijn uiterste best om bij het ministerie en RVO antwoorden te krijgen waarmee de ondernemer verder kan.” Willem raadt aan om naast een zaakbegeleider een bedrijfsadviseur in te schakelen. “Die kan helpen met alle berekeningen, eventuele benodigde bestemmingswijzigingen regelen, enzovoort.”

“Ik hoop over een jaar rustig een kopje koffie te drinken met de ondernemers en dat zij dan tevreden zijn met de uitkomst en een mooie toekomst hebben.”

Actuele informatie

Het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) biedt verschillende regelingen binnen de aanpak piekbelasting. Tot en met 5 april 2024 kunnen agrariërs zich aanmelden voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). De regeling voor omschakelen is er ook, de regeling voor extensiveren is aangekondigd en is open in mei 2024. Er volgen nog regelingen voor verplaatsen, innoveren en andere diersoorten. De laatste informatie over aankondiging en opening van regelingen staat op de website van RVO. Op de webpagina van provincie Gelderland staat ook informatie over aanvullende Gelderse regelingen, zoals de subsidieregeling voor veehouders die zich willen richten op andere economische activiteiten. En de subsidieregeling voor veehouders die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij.

Interviews zaakbegeleiders aanpak piekbelasting

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u uitleg over de aanpak piekbelasting? Dan kunt u terecht bij een zaakbegeleider.