Klimaatadaptatie in Gelderland

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Daarom moeten we onze omgeving aanpassen, zodat het veilig en leefbaar blijft. We noemen dit klimaatadaptatie. Hier werken we als provincie op alle mogelijke manieren aan.
Klimaatadaptatie in Gelderland

Het gevolg van een veranderend klimaat

Het klimaat verandert snel, de aarde warmt op en de zeespiegel stijgt. Hierdoor ervaren we steeds vaker extreem weer: langdurige droogte, extreme hitte of zware regenbuien met veel neerslag in korte tijd. 

Extreem weer

De mogelijke gevolgen van dit extreme weer zijn enorm: 

 • Wateroverlast in onze steden en dorpen;
 • overstromingen van rivieren;
 • hittestress voor mensen en dieren;
 • natuurbranden;
 • droogvallende akkers in de Achterhoek;
 • en een mislukte oogst voor de boeren.

Aanpassen

We moeten ons snel aanpassen aan het veranderende klimaat. Om grote schade aan gebouwen, infrastructuur, en gewassen tegen te gaan. Maar ook schade aan de biodiversiteit en onze gezondheid te voorkomen. Ons actieplan klimaatadaptatie laat zien wat we doen om Gelderland aan te passen aan het nieuwe klimaat.

Download ons Actieplan

We gaan onze woon- en leefomgeving aanpassen aan het nieuwe klimaat. Hierbij moeten we ruimtelijke keuzes maken. 

Hieronder een paar voorbeelden van de veranderingen die nodig zijn:

 • We moeten hittebestendige woningen te bouwen (klimaatadaptief bouwen).
 • Wegen en infrastructuur zo inrichten en onderhouden dat ze grote hoeveelheden water tegelijk aan kunnen.
 • Steden, dorpen en bedrijventerreinen helpen bij vergroening. Zo zorgen we samen voor meer schaduwrijke plekken.
 • De aanleg van wadi’s stimuleren. Dat is een verdiept deel of greppel waar regenwater naartoe stroomt.
 • Inwoners motiveren om hun tuintegels te verruilen voor groen.
 • En we moeten het natuurlijke bodem- en watersysteem als vertrekpunt nemen in onze ruimtelijke keuzes.

Onderzoek voor nieuwe inzichten

We laten onderzoeken uitvoeren door universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld Gelderland in 2120, door Wageningen University en Research). Zo blijven we op de hoogte van nieuwe ontdekkingen over klimaatverandering. 

We doen het met zijn allen

Deze kennis delen we graag met onze partners. Want klimaatadaptatie is iets wat we met zijn allen moeten doen. Daarom werken we samen met verschillende partners, waaronder: 

 • de Gelderse gemeenten;
 • waterschappen;
 • andere (semi-)overheden;
 • bedrijven;
 • maatschappelijke organisaties;
 • en kennisinstituten.

Links voor meer informatie:

Showcase-pagina Klimaatadaptatie LinkedIn

Het klimaat verandert snel. De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met weersextremen. Droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Op allerlei manieren passen we ons hierop aan: klimaatadaptatie. Meer bomen in steden, wadi’s in woonwijken, waterbuffers in de stad en hittebestendige bedrijventerreinen. Op deze showcase pagina laten we zien wat er zoal gebeurt in de provincie Gelderland op het gebied van klimaatadaptief denken en doen.