Klimaatadaptatie: omgaan met weersextremen een grote uitdaging

Het klimaat verandert snel. Dat merken we iedere dag. Hete zomers en natte winters: weerextremen zijn het nieuwe normaal. Als provincie werken we aan het verminderen van de impact van hitte, droogte, wind- en wateroverlast.
Kinderen spelen in een droge wadi in een woonwijk in Nijkerk

Langdurige droogtes, extreme hitte, zeespiegelstijging en overvloedige regenval. We moeten ons snel aanpassen aan het veranderende klimaat om grote schade aan gebouwen, infrastructuur, en gewassen tegen te gaan. Maar ook om schade aan de biodiversiteit en onze gezondheid te voorkomen. Met als uiteindelijke doel: in 2050 hebben we met z'n allen Gelderland aangepast aan het veranderende klimaat. 

Wat doen we?

We stimuleren bewoners, overheden, instellingen en bedrijven om op een innovatieve, creatieve en doeltreffende manier aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. We inspireren, ondersteunen, denken mee en geven hier en daar een financiële impuls. 

Zo ondersteunen we het bouwen van groene wijken en woningen waarbinnen minder overlast wordt ervaren van hitte en extreme regenval. We zorgen dat provinciale wegen bestand zijn tegen overvloedige regenval. Via gemeenten ondersteunen we inwoners van onze dorpen en steden om in en om hun woning overlast door klimaatverandering te verminderen. Ook laten we onderzoeken uitvoeren door universiteiten en hogescholen (bijvoorbeeld ‘Gelderland in 2120’, door Wageningen University en Research). Zo blijven we op de hoogte van nieuwe ontdekkingen over klimaatverandering.

Ook interessant om te lezen is het artikel 'Jongeren inspireren'.

Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 2024-2027

Om Gelderland aan te passen aan het veranderende klimaat werken we op basis van onze uitvoeringsagenda aan de volgende onderwerpen:

  • Groene steden en dorpen
  • Water- en bodemsturend
  • Toekomstbestendig bouwen
  • Klimaatbestendige wegen 
  • Hitte

Klimaatadaptief bouwen 

Samen met diverse partijen werken we aan een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Wat de aanleiding is en hoe we dat doen, lees je in deze routeplanner:

Uitgelicht

Aan de slag met hitte

 
Hitte raakt iedereen. Actie is nodig, omdat hitte een probleem is voor de veiligheid en het welzijn van onze inwoners. Lees meer over onder andere hitteplannen maken, het hittebelevingsonderzoek en tips om hitte aan te pakken. Lees verder>

 

Groene icoonprojecten

 
Een actie die aanzet tot het vergroenen van een stad of dorp. Maar wel op zo’n manier dat er meer variatie ontstaat in planten en dieren. Kortom: een project dat zo iconisch is, dat het anderen inspireert om iets soortgelijks te doen! Heb jij een goed idee? Of wil je inspiratie?
Lees verder>

Droogte Achterhoek

 Schapen in de schaduw van een boom in een droge weide
Door de ligging op hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden voor extra watertoevoer heeft de Achterhoek extra last van de toenemende droogte en piekbuien. Daarom werken we met 19 partijen samen aan duurzame oplossingen voor het veranderende klimaat. 
Lees verder>

Werkregio's klimaat

Straat met groen in bloempotten 
In 8 Gelderse werkregio’s zijn gemeenten, waterschappen en provincie aan het werk om hun regio's aan te passen aan het veranderende klimaat. 
Lees verder>

LinkedIn-pagina Klimaatadaptatie

Meer bomen in steden, wadi’s in woonwijken, waterbuffers in de stad en hittebestendige bedrijventerreinen. Op deze LinkedIn-pagina laten we zien wat er zoal gebeurt in de provincie Gelderland op het gebied van klimaatadaptief denken en doen. We delen voorbeelden van anderen en updates over onze eigen projecten.

Met klei naar klimaatrobuuste landbouwgrond

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist van overvloedige regenval. Boeren op zandgronden hebben daar veel last van. Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken.