Werkregio's klimaat

In 8 Gelderse werkregio’s zijn gemeenten, waterschappen en provincie aan het werk om hun regio's aan te passen aan het veranderende klimaat.
Straat met groen in bloempotten

De opdracht die alle partijen hebben onderschreven (Bestuursakkoord Klimaatadaptatie) is deze aanpak klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren, gezien de toenemende urgentie. Gemeenten en waterschappen zijn hier trekkers, provincie Gelderland ondersteunt hierbij. 

Werkregio's 

Bekijk de werkregio's op de kaart of download het volledige formaat (PDF 670 kB)

kaart van de werkregio's in gelderland