Samenwerken met de werkregio’s

In 8 Gelderse werkregio’s zijn gemeenten, waterschappen en provincie aan het werk om hun regio's aan te passen aan het veranderende klimaat.

Samen met onze partners stropen we de mouwen op en gaan we voor een klimaatbestendige toekomst. We nemen de aanpak van het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) als leidraad.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie heeft als doel dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is. Hiervoor hebben gemeenten, waterschappen en de provincie zich verenigd in 8 Gelderse werkregio’s. De opdracht die alle partijen hebben onderschreven (zie Bestuursakkoord Klimaatadaptatie) is deze aanpak klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren, gezien de toenemende urgentie. Gemeenten en waterschappen zijn hier trekkers, provincie Gelderland ondersteunt hierbij.

Werkregio's 

Bekijk de werkregio's op de kaart of download het volledige formaat (PDF 670 kB)

kaart van de werkregio's in gelderland