Transitieplan industriele productieprocessen

Wilt u in industriële productieprocessen de uitstoot van kooldioxide en stikstof met minstens 20% verminderen en daarvoor een energietransitieplan laten opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 29-4-2025 (10 maanden)
Voor wie: Gelderse ondernemingen die in 2022 op een productielocatie ten minste 2.000.000 m3 aardgas verbruikten kunnen subsidie aanvragen. Met uitzondering van glastuinbedrijven.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Transitieplan Industriële productieprocessen. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 mei 2023. Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? Dat kan: het aanvraagformulier is nu al beschikbaar. 

In deze checklist verplichte bijlagen leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Een quickscan naar de mogelijke reductie op de productielocatie is ieder geval nodig bij uw aanvraag. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn).In het Subsidieportaal kunt u  onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.