Talentontwikkeling van professionals

Bent u professional en wilt u zich laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke talenten? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Professionals (artistiek talent wonende in Gelderland) kunnen subsidie aanvragen.

Het subsidieplafond van deze regeling is bijna bereikt. Wij raden u aan zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen als u dit van plan bent. U hoeft het spreekuur hiervoor niet af te wachten. 

Meer informatie over deze subsidie

Als professional kunt u subsidie aanvragen om uzelf te laten begeleiden bij de ontwikkeling van uw artistieke kwaliteiten in ten minste 1 artistieke productie.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (hoofdstuk 5.2 Talentontwikkeling van professionals). Wij vragen u via het aanvraagformulier informatie aan te leveren waaruit het talent, de professionaliteit van de professional en de geschiktheid van de begeleider blijkt. 

Voor deze regeling wordt een vast bedrag van € 4.500 subsidie verstrekt (ongeacht de hoogte van de subsidiabele kosten).

Op maandagochtend kunt u vragen stellen over deze subsidie tijdens ons digitale spreekuur van 9.00 tot 10.00 uur. We raden u aan om hiervoor een afspraak te maken als u een subsidieaanvraag wilt indienen. Voor het digitale spreekuur maken we gebruik van Microsoft Teams. Aanmelden voor het spreekuur kan via dit formulier. Meld u uiterlijk op de donderdag aan voor het eerstvolgende spreekuur. Dit geeft ons de mogelijkheid om de afspraken van elk een kwartier voor de maandagochtend op tijd in te plannen.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier talentontwikkeling van professionals Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze checklist verplichte bijlagen leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding.

 

 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is vanaf 9 januari  2023 een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Succesverhalen van anderen

Niet helemaal zeker of u ook in aanmerking komt voor deze subsidie? Laat u inspireren door verhalen van anderen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.