Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000

Wilt u een bijdrage leveren aan het verder versterken en verbeteren van de natuur, en in het bijzonder bos in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Eigenaren of erfpachters van grond die ligt binnen het Gelders Natuurnetwerk, maar buiten Natura-2000 gebieden in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Deze regeling is bedoeld om de gezondheid van het bos in onze provincie te verbeteren en te versterken. U kunt subsidie aanvragen voor:  

  • revitalisering bos (door bijvoorbeeld het verwijderen van uitheemse boom- en struiksoorten of het aanplanten van inheemse loofbomen en rijkstrooiselsoorten. of het aanbrengen van wildkerend raster);
  • omvorming van kruiden- en faunarijk grasland naar bos.

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • de activiteiten plaatsvinden op percelen binnen het Gelders natuurnetwerk en buiten een Natura 2000-gebied;
  • u maatregelen neemt om negatieve effecten op de vitaliteit van bossen te verminderen of weg te nemen; of
  • kruiden- en faunarijk grasland omvormt naar bos.

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, 2.16 Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000.

De subsidie bedraagt: bedraagt 95% van de subsidiabele kosten met een minimaal bedrag van € 5.000. Voor de meeste maatregelen zijn normkosten bepaald, deze vindt u in bijlage 5 bij de Regels Subsidieverlening Gelderland.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Revitalisering en omvorming bos buiten Natura 2000’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023. In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.  

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 3 miljoen beschikbaar. Daarvan is € 250.000 bestemd voor het onderdeel “aanbrengen wildkerend raster.” U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij eerst de volledigheid van de aanvraag en daarna de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen, is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Als blijkt dat uw aanvraag niet volledig is, vragen wij u om ontbrekende informatie aan te vullen binnen een bepaalde termijn, bijvoorbeeld twee weken. De beslistermijn wordt op dat moment even op pauze gezet en gaat weer in als de onvolledige informatie is aangevuld.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.