Natuurlijk Sneller Bouwen

Wilt u als bouwbedrijf of leverancier voor de bouw uw productieproces omzetten naar prefab bouw voor nieuwbouwwoningen? Of wilt u uw productieproces voor prefab bouw verbeteren en dit zo circulair mogelijk doen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: MKB-bouwondernemingen of leveranciers voor de bouw met een productielocatie in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland wil de woningbouw versnellen en dit zo circulair mogelijk laten doen. Daarom willen we Gelderse MKB-bouwbedrijven en leveranciers van bouwmaterialen stimuleren om hun productieproces te veranderen naar prefab bouw voor nieuwbouwwoningen en daarin zoveel mogelijk circulair te produceren.  

U kunt subsidie krijgen voor kosten die u maakt om het productieproces te veranderen. Dit kunnen kosten zijn voor: 

  1. de aanschaf van apparatuur en software;
  2. inhuur van externe deskundigen die uw bedrijf helpen bij het omzetten of veranderen van het productieproces. 

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  1. de productielocatie voor prefab bouw onderdeel is van uw onderneming;
  2. de aanpassingen in het productieproces de bouw van nieuwbouwwoningen daadwerkelijk versnellen;  
  3. u het productieproces meer circulair wil maken. 

Bij uw aanvraag moet u gebruik maken van ons projectformat. Hierin geeft u wat u hoe u het productieproces gaat aanpassen of verbeteren voor prefab bouw. Ook geeft u inzicht in de aanpassingen die u wilt doorvoeren om de productie meer circulair te maken. 

Op basis van de inhoud van het projectformat krijgt u punten voor de verschillende criteria. Na de sluitingsdatum van deze regeling op 30 november 2022 vergelijken we alle aanvragen die zijn ingediend. Compleet ingediende aanvragen met een haalbare businesscase en een haalbare planning ontvangen punten voor de beoordelingscriteria. Hoe meer punten een aanvraag heeft, hoe meer kans u maakt op subsidie. 

De volledige tekst van de regeling, de voorwaarden en alle criteria vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland paragraaf 2.27 Natuurlijk sneller bouwen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 5 september 2022 9.00 uur tot en met 30 november 2022 16.00 uur. 

U kunt uw aanvraag indienen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging

Digitale informatiebijeenkomst

Op 5 oktober 2022 organiseren we van 09.00 - 10.00 uur een online informatiebijeenkomst over deze regeling Natuurlijk sneller bouwen. Als u deze informatiebijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich opgeven via dit formulier

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.800.000 beschikbaar. Het beschikbare subsidiebudget verdelen we via een tendersysteem. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen tegelijk behandelen en met elkaar vergelijken op basis van de vastgestelde beoordelingscriteria. Voor de beoordeling maken we gebruik van externe, onafhankelijke deskundigen. 

Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum van 30 november 2022 16.00 uur binnen zijn. Aanvragen die u vóór 15 november 2022 indient, controleren we al op volledigheid. De uitkomst van deze check of de aanvraag compleet is, ontvangt u uiterlijk 5 werkdagen voor het sluiten van de tender.

Na de sluitingsdatum beoordelen we de ingediende aanvragen. Compleet ingediende aanvragen met een haalbare businesscase en haalbare planning ontvangen punten voor de beoordelingscriteria effectiviteit en kwaliteit. Hoe meer punten een aanvraag heeft, hoe meer kans op subsidie het project maakt.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.