Naderingsdetectie Gelderse windturbineparken

Zijn de windturbines op uw windturbinepark voorzien van knipperende obstakelverlichtingen en wilt u naderingsdetectie toepassen om overlast door deze verlichting te verminderen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 16-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Exploitanten, een consortium of een samenwerking van windturbineparken kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Naderingsdetectie Gelderse Windturbineparken. Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 253.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.