Molens en stoomgemalen

Wilt u een historische molen of stoomgemaal in stand houden? Dan kunt u subsidie aanvragen. We adviseren u om uw subsidie vóór 1 oktober 2024 aan te vragen in verband met de uitbetaling in 2024.
Laatst gewijzigd op: 21-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (7 maanden)
Voor wie: De eigenaar van de molen of het gemaal kan deze subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via deze link naar aanvraagformulier. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Historische molens en stoomgemalen’. Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Ga dan naar het Subsidieportaal. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier worden uw gegevens opgeslagen als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

Bij het digitale aanvraagformulier moet u een kopie van het Rijkssubsidiebesluit voor instandhouding van de molen of het stoomgemaal uploaden. Als de molen een gemeentelijk monument is, is een meerjarig onderhoudsplan nodig.

Behandeling aanvraag

De subsidie bedraagt per molen/stoomgemaal € 2.000 per jaar. Voor deze subsidieregeling is € 300.000 beschikbaar. We adviseren u om uw aanvraag vóór 1 oktober 2024 in te dienen. Dan kunt u de uitbetaling voor december 2024 verwachten (op voorwaarde dat er nog voldoende budget is). 

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.