Molens en stoomgemalen

Wilt u een historische molen of stoomgemaal in stand houden? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 7-maart-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (7 maanden)
Voor wie: De eigenaar van de molen of het gemaal kan deze subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

Vanaf 9 januari kunt u uw subsidie voor 2023 aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘CenE Historische molens en stoomgemalen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Bij het digitale aanvraagformulier moet u een kopie van het Rijkssubsidiebesluit voor instandhouding van de molen of het stoomgemaal uploaden. Als de molen een gemeentelijk monument is, is een meerjarig onderhoudsplan nodig.

Behandeling aanvraag

De subsidie bedraagt per molen/stoomgemaal € 2.000 per jaar. Voor deze subsidieregeling is € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.