MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? Dan kunt u vanaf 1 juni 2022 om 9.00 subsidie aanvragen.
Status: Bijna geopend
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 14-9-2022 (4 maanden)
Voor wie: Mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Past uw plan binnen 1 van de onderstaande Kennis- en innovatieagenda's. Dan kunt u subsidie aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject.

 • Energie en Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op de website Topsectoren

U kunt deze subsidie aanvragen als u als MKB-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn dan ook op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u voor deze aanvraag samenwerkt met 1 of meer mkb-ondernemingen;
 • geen van de deelnemende ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;
 • meer dan 50% van de subsidiabele kosten van deelnemende ondernemingen met een vestiging in Gelderland komt;
 • uw project binnen 6 maanden na subsidieverlening start en binnen 2 jaar is afgerond;
 • u voor deze activiteit nog geen subsidie heeft ontvangen van een andere overheid.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als dit niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De volledige tekst van de regeling en de criteria waarop we uw aanvraag beoordelen, vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie vanaf 1 juni 2022 aanvragen via het subsidieportaal. Om uw aanvraag goed voor te kunnen bereiden, is het aanvraagformulier nu alvast beschikbaar. De sluitingsdatum is op 13 september 2022 om 17.00 uur.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Dient een intermediair de aanvraag voor u in? Denk er dan aan om ketenmachtiging te regelen. Anders is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Het format projectplan is een verplicht format. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Om u inzicht te geven in hoe uw aanvraag wordt beoordeeld ten opzichte van de inhoud van de Kennis en Innovatieagenda’s is dit hulpmiddel ontwikkeld. Hierin vindt u tips en voorbeelden voor uw aanvraag. 

Behandeling aanvraag

Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 3.880.000. 

Dit subsidieplafond is onderverdeeld in:

 • ‘Kleine projecten’ (< € 200.000) met een plafond van € 1.940.000
 • ‘Grote projecten’ (> € 200.000 tot en met € 350.000) met een plafond van € 1.940.00

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Het beschikbare subsidiebudget verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen tegelijk in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

Complete aanvragen moeten vóór de sluitingsdatum van 13 september 17.00 uur binnen zijn. Na de sluiting van de regeling beoordeelt een externe deskundige (Rijksdienst voor Ondernemend Overheid) alle complete aanvragen. Dit neemt ongeveer 5 weken in beslag. Daarna publiceren we hier op de website een overzicht met de ranking van de beoordeelde aanvragen. 

 

Wij vragen u rekening te houden met een afhandelingstermijn van 13 weken. Wij streven ernaar om Gedeputeerde Staten op 6 december een besluit te laten nemen op de beoordeelde aanvragen.  Kort na deze datum verzenden wij de beschikkingen. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.