MIT R&D Samenwerkingsprojecten

Wilt u samen met 1 of meer mkb-ondernemingen een Research & Development-project opzetten? ? Dan kunt u vanaf juni 2023 subsidie aanvragen. Informatie hierover komt rond april 2023 beschikbaar.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Mkb-ondernemingen in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen.

Deze regeling is gesloten. Op deze pagina vindt u onder ‘Behandeling aanvraag’ een overzicht van nummers van projecten die subsidie ontvangen en projecten die zijn afgewezen in 2022. 

Meer informatie over deze subsidie

Past uw plan binnen 1 van de onderstaande Kennis- en innovatieagenda's. Dan kunt u subsidie aanvragen voor een R&D-samenwerkingsproject.

 • Energie en Duurzaamheid;
 • Gezondheid en Zorg;
 • Landbouw, Water en Voedsel;
 • Veiligheid;
 • Sleuteltechnologieën;
 • Maatschappelijk Verdienvermogen.

U kunt deze subsidie aanvragen als u als MKB-ondernemer samen met andere ondernemers een experimentele ontwikkeling wilt uitvoeren, of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Daarbij vinden we het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn dan ook op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

 • u voor deze aanvraag samenwerkt met 1 of meer mkb-ondernemingen;
 • geen van de deelnemende ondernemingen meer dan 70% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening neemt;
 • meer dan 50% van de subsidiabele kosten van deelnemende ondernemingen met een vestiging in Gelderland komt;
 • uw project binnen 6 maanden na subsidieverlening start en binnen 2 jaar is afgerond;
 • u voor deze activiteit nog geen subsidie heeft ontvangen van een andere overheid.

U ontvangt alleen subsidie voor het uitvoeren van het project als dit niet in strijd is met hoofdstuk 1 en artikel 25 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.

De volledige tekst van de regeling en de criteria waarop we uw aanvraag beoordelen, vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 6.12a MIT-R&D-samenwerkingsprojecten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 35% van de subsidiabele kosten per MKB-ondernemer in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. 

Direct verder

Behandeling aanvraag

Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 3.880.000. 

Dit subsidieplafond is onderverdeeld in:

 • ‘Kleine projecten’ (< € 200.000) met een plafond van € 1.940.000
 • ‘Grote projecten’ (> € 200.000 tot en met € 350.000) met een plafond van € 1.940.00

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Het beschikbare subsidiebudget verdelen we volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat we alle complete subsidieaanvragen tegelijk in behandeling nemen en onderling vergelijken op grond van vooraf vastgestelde beoordelingscriteria.

Na de sluiting van de regeling beoordeelt een externe deskundige (Rijksdienst voor Ondernemend Overheid) alle complete aanvragen.

De beoordelingen zijn afgerond. In dit overzicht ziet u welke projectnummers subsidie ontvangen en welke zijn afgewezen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.