Goed Werkgeverschap

Wilt u als werkgever aantrekkelijk zijn én blijven voor nieuwe medewerkers of nieuw talent? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Gelderse werkgevers in het openbaar bestuur en organisaties binnen de sectoren: energie(transitie), land- en tuinbouw, logistiek, bouw, zorg, onderwijs, techniek en ICT.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Goed Werkgeverschap. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In het document ‘Toelichting op de regels en het subsidieproces’ leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Zo is het ‘Format Projectplan’ een verplichte bijlage bij de aanvraag. Hierin onderbouwt u inhoudelijk waarom u subsidie aanvraagt. 

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Onder ‘Documenten en links’ vindt alle documenten die u helpen bij de voorbereiding.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.069.123 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. 

De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.