Goed Werkgeverschap

Wilt u als werkgever aantrekkelijk zijn én blijven voor nieuwe medewerkers of nieuw talent? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 1-1-2024 (11 maanden)
Voor wie: Gelderse werkgevers in het openbaar bestuur en organisaties binnen de sectoren: energie(transitie), land- en tuinbouw, logistiek, bouw, zorg, onderwijs, techniek en ICT.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt. We beoordelen op dit moment de aanvragen die zijn ingediend. De kans bestaat dat we uw aanvraag niet meer in behandeling nemen, omdat het subsidieplafond in de tussentijd is bereikt. Mocht er toch nog ruimte vrij komen voor nieuwe aanvragen dan informeren wij u hierover op deze pagina. Houd deze pagina daarom goed in de gaten

 

Meer informatie over deze subsidie

De spanning op de arbeidsmarkt is ook in 2022 weer verder opgelopen. Een goede werkgever is wendbaar in een veranderende economie en slaagt er (beter) in werknemers aan te trekken en aan zich te binden. Als provincie willen we daarom in goed werkgeverschap investeren. 

Een goede werkgever is een werkgever die: 

 • aandacht heeft voor inclusie op de werkvloer;
 • een leercultuur heeft;
 • een strategische personeelsplanning hanteert;
 • de ontwikkeling van digitale vaardigheden van werknemers stimuleert;
 • arbeidsparticipatie faciliteert en maximaliseert (het hebben van hybride banen mogelijk maken, meer/minder uren werken mogelijk maken). 

U kunt subsidie aanvragen voor maatregelen voor tenminste twee van de volgende onderdelen. De borging van deze maatregelen hoort daar ook bij:

 1. het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van maatregelen die inclusie bevorderen;
 2. het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een leercultuur;
 3. het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een strategische personeelsplanning;
 4. het stimuleren van digitale vaardigheden van werknemers;
 5. het maximaliseren van arbeidsparticipatie.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u:

 • een Gelderse werkgever bent in het openbaar bestuur of een onderneming binnen de genoemde sectoren;
 • minimaal 10 en maximaal 250 medewerkers in (loon) dienst heeft; 
 • het format projectplan gebruikt voor de inhoudelijke onderbouwing van uw aanvraag;
 • na implementatie van de maatregelen een evaluatie opstelt om andere organisaties van uw ervaringen te kunnen laten leren. 

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 13.2 Goed Werkgeverschap (Onderwijs en arbeidsmarkt).

In het document ‘Toelichting op de regels en het subsidieproces’ vindt u uitleg over deze subsidie en de bijbehorende procedure.

De subsidie bedraagt:

 • maximaal € 25.000

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Goed Werkgeverschap. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In het document ‘Toelichting op de regels en het subsidieproces’ leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Zo is het ‘Format Projectplan’ een verplichte bijlage bij de aanvraag. Hierin onderbouwt u inhoudelijk waarom u subsidie aanvraagt. 

We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Onder ‘Documenten en links’ vindt alle documenten die u helpen bij de voorbereiding.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.069.123 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. 

De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.