Dorpendeal

Wilt u als gemeente de sociale verbinding van een dorp of wijk sterker maken? En hebt u hiervoor, samen met partners en provincie Gelderland, een Dorpendeal opgesteld? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie Gelderland nieuwe afspraken om samen te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp.

Een Dorpendeal komt tot stand op basis van een lokaal initiatief. Het is een middel om in de toekomst afspraken over de uitvoering te maken. Er is ruimte om zelf invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij het versterken van de sociale verbinding in een wijk of dorp centraal staat.

U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van 1 of meer onderdelen uit een Dorpendeal. Als u als gemeente meerdere Dorpendeals hebt gesloten, kunt u voor iedere Dorpendeal apart subsidie aanvragen.

U kunt deze subsidie aanvragen als u samen met verschillende partners en provincie Gelderland een Dorpendeal opstelde en deze door alle partners is ondertekend.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 2.21 Dorpendeal.

De subsidie is:

  • minimaal € 25.000
  • maximaal € 400.000

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier Dorpendeals. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

U kunt deze subsidie aanvragen tot ongeveer mei 2023.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van ruim € 4 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.