Inpassingsplan

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld.
RTG impressie

Het inpassingsplan maakt de aanleg van de railterminal, toegangsweg en landschappelijke inpassing mogelijk. Samen met het inpassingsplan heeft Provinciale Staten ook een besluit genomen over de start van de formele onteigeningsprocedure.

Alle stukken waren sinds 19 mei 2021 al openbaar om de besluitvorming te kunnen voorbereiden. De stukken lagen tot en met 25 augutsus 2021 op papier ter inzage bij Provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe en Waterschap Rivierenland en zijn ook digitaal te vinden op deze website. Het inpassingsplan met bijbehorende bijlagen vindt u ook op ruimtelijkeplannen.nl.

Tot en met 25 augustus 2021 was het ook mogelijk om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State doet na ongeveer 6 maanden uitspraak over eventuele beroepen.

Hieronder vindt u stap voor stap uitleg over het inpassingsplan. Ook vindt u in de onderliggende pagina's alle documenten. Deze staan ook op een rij onder het kopje Documenten

Veelgestelde vragen