FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

Provincie Gelderland en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen stemden in met de uitkomsten van de Verkenning FN348. We kunnen nu door met de verdere uitwerking van het gekozen maatregelenpakket voor de fietsroute (F348) en de provinciale weg (N348). In het voorjaar van 2024 startten we met die uitwerking.
Laatst gewijzigd op: 29-april-2024

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen willen we de fietsroute (F348) tussen Deventer en Zutphen verbeteren. Tegelijkertijd kijken we naar oplossingen voor knelpunten op de provinciale weg (N348) tussen Epse en Zutphen. Hiervoor voerden we in de periode 2021-2023 een verkenning uit. De aanleiding voor deze verkenning is onze gezamenlijke ambitie en die van het bedrijfsleven en partners (zoals bijvoorbeeld de Fietsersbond) om het gebruik van de fiets te stimuleren en de doorstroming van verkeer en verkeersveiligheid op dit deel van de N348 te verbeteren.

Groen licht  

Net vóór de zomer van 2023 stemden de provincie en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen in met de uitkomsten van de Verkenning FN348. Ook stelden zij de financiële middelen voor de uitvoering van de fietsroute beschikbaar, als ook voor verkeersmaatregelen op het wegvak Gorssel-Eefde. Hiervoor stelde provincie Gelderland financiële middelen beschikbaar. Daarmee is er ‘groen licht’ om het maatregelenpakket uit de Verkenning FN348 verder uit te werken.

Het project staat onder leiding van provincie Gelderland en voeren we uit in samenwerking met gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen. Daarnaast is de Fietsersbond meewerkend partner.

We beginnen niet opnieuw, maar gaan verder 

We gebruiken de feedback die we kregen tijdens de verkenningsfase in 2023. Velen deden suggesties voor een verdere uitwerking van de maatregelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het veiliger maken van in- en uitritten bij woningen en verbeteringen aan kruispunten om veiliger over te steken. U kunt deze en andere reacties uit de verkenningsfase teruglezen in de reactienota. De afgelopen periode bekeken we de vele suggesties zorgvuldig en deden hier onderzoek naar.

4 wegvakken 

Het traject tussen Epse en Zutphen is 12 kilometer lang. We verdelen de weg in 4 wegvakken, omdat de problematiek en oplossingen verschillen. En omdat we niet alles tegelijk kunnen oppakken en uitvoeren. We zorgen ervoor dat de maatregelen in de wegvakken logisch op elkaar aansluiten. 

De wegvakken zijn:  

Klik op de kaart voor een grotere weergave

Maatregelen gehele traject FN348 kaart april 2024.jpg

Meedenken en reageren

U kunt per wegvak meedenken en reageren. We organiseren per wegvak de inwonerparticipatie in 2 stappen:

Routekaart 

De routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke (proces)stappen we zetten. Dit doen we om samen met de omgeving, klankbordgroep en stuurgroep tot een oplossing te komen om de fietsroute (F348) en de knelpunten op de provinciale weg (N348) te verbeteren. 

Routekaart FN348 april2024.jpg

Klik op de routekaart voor een grote weergave. Het vak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. De tegels in de routekaart zijn aanklikbaar, zodat u op hoofdlijnen kunt zien wat er in elke stap gebeurt of gaat gebeuren.  Alle tekst is ook terug te vinden in de verhaallijn van de routekaart.