Wegvak Epse-Gorssel

Samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen verbeteren we de verkeersveiligheid op de Deventerweg (N348) tussen Epse en Gorssel voor zowel fietsers, aanwonenden en gemotoriseerd verkeer.

Epse-Gorssel.jpg

Maatregelen  

Tussen Epse en Gorssel treffen we de volgende maatregelen:  

  • Een fietstunnel ten zuiden van Epse ter hoogte van de Kratonweg. 
  • Een nieuw 2-richtingen fietspad (verschoven én verbreed) tussen de fietstunnel bij Epse en Gorssel aan de oostzijde van de weg (N348). 
  • Onderzoek naar mogelijkheden om bij de fietstunnel een verbindingspaadje aan te leggen, tussen de Kratonweg en het nieuwe fietspad aan de westzijde van de N348, voorbij de fietstunnel. 

Fietstunnel 

Uit het onderzoek voor de FN348 (2023) bleek dat een fietstunnel bij de Kratonweg, ten zuiden van Epse, een geschikte oplossing is voor de fietsroute (F348). Met de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen spraken we af om deze locatie voor de fietstunnel te heroverwegen als uit het onderzoek voor de N348 Epse-A1 blijkt dat er een betere locatie voor de fietstunnel is.

Voor de totale verkeersoplossing op het traject Epse-A1 onderzoeken we twee varianten. In één van deze varianten wordt een andere locatie voor de fietstunnel, dichter bij Epse, onderzocht. We gaan ervan uit dat in de zomer van 2024 duidelijk wordt welke locatie het meest geschikt is voor de fietstunnel. 

Hoe u betrokken kunt zijn

We organiseren voor dit wegvak de inwonerparticipatie in twee stappen:

Planning

We verwachten dat het participatieproces voor het wegvak Epse-Gorssel start in de tweede helft van 2024. Zodra de datum bekend is, maken we dat bekend via bewonersbrieven, op deze website, in de nieuwsbrief en via de krant.