Wegvak Gorssel

Samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen verbeteren we de verkeersveiligheid op de Deventerweg (N348) langs Gorssel voor zowel fietsers, voetgangers en aanwonenden.

Gorssel.jpg

Maatregelen  

In Gorssel treffen we de volgende maatregelen:  

  • Verbeteren van de aansluitpunten van de fietsroute bij de Elfuursweg en Hoofdstraat-Noord, plus het verlagen van de maximumsnelheid op de tussengelegen parallelweg naar 30 km/u. 
  • We doen onderzoek naar mogelijkheden om in Gorssel-Noord de verkeersveiligheid te verbeteren ter hoogte van enkele inritten van woningen waar deze het fietspad kruisen.  
  • Een nieuw 2-richtingen fietspad tussen Hoofdstraat-Noord en Hoofdstraat-Zuid in Gorssel. 
  • We doen onderzoek naar hoe we de oversteek Nijenbeeksepad verkeersveiliger kunnen maken. 
  • We doen onderzoek naar of, en zo ja hoe, we bomen en hagen langs het nieuw te realiseren fietspad kunnen behouden.

Hoe u betrokken kunt zijn

We organiseren voor dit wegvak de inwonerparticipatie in twee stappen:

Planning  

We verwachten het participatieproces voor het wegvak Gorssel te starten vóór of net ná de zomervakantieperiode in  2024. Zodra de datum bekend is, maken we dat bekend via bewonersbrieven, op deze website, in de nieuwsbrief en via de krant.