Het programma

Het programma richt zich op een geleidelijke overgang naar duurzame energiedragers voor het (zware) goederenvervoer. Momenteel zijn de alternatieven vooral biobrandstoffen. In de toekomst kijken we ook naar meer duurzame oplossingen, zoals waterstof.

De strategie van het programma bestaat uit 3 lijnen

Binnen de beleidslijn ontwikkelen we beleid, om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van Clean Energy Hubs. Het doel: de verduurzaming van het zware goederenvervoer.

Binnen de realisatielijn werken we aan het begeleiden van de realisatie van Clean Energy Hubs (CEH). We realiseren zelf geen Clean Energy Hubs. We treden op als intermediair om hindernissen te overwinnen en initiatiefnemers de juiste weg te wijzen voor de realisatie van een CEH.

De learning community binnen het programma geeft een impuls aan kennisontwikkeling en uitwisseling rond het realiseren van alternatieve tank- en laadinfrastructuur voor het beroepsgoederenvervoer.

We onderzoeken wat deelnemers nodig hebben om verder te komen in de ontwikkeling van Clean Energy Hubs en het eventueel stimuleren van de aanschaf van voertuigen die op schonere brandstof rijden. 

Bekijk ook deze website

Jaarwerkplan

In het jaarwerkplan richten we ons op thema’s waarmee we van elkaar leren, ervaringen uitwisselen en werken we aan de producten vanuit het jaarwerkplan.

Goederenvervoercorridors

Het programma Clean Energy Hubs is onderdeel van het actieplan van het landelijk programma Goederenvervoercorridors (GVC). In het programma Goederenvervoercorridors werken verschillende organisaties samen aan het optimaliseren van de logistieke corridors Oost en Zuidoost.

Ga terug naar:

Learning communityActuele informatieDocumenten en links