Learning community

Deelnemers van de learning community zijn de kern van het programma CEH. Ze vertegenwoordigen de verschillende provincies, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

Provincies die meedoen

Deelnemende provincies zijn: Drenthe, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, Zuid-Holland, Groningen en Friesland. De kerngroep van de learning community bestaat uit medewerkers van provincie Gelderland met advies van Rijkswaterstaat en externe adviseurs.

In de learning community richten we ons op thema’s waarmee we van elkaar leren. We wisselen ervaringen uit en werken aan de producten vanuit het programma. Zo hebben we gezamenlijk een locatietool ontwikkeld om kansrijke locaties voor duurzame tank- en laadpunten te identificeren. De learning community komt ongeveer 12 keer per jaar bij elkaar. 

Producten die we in 2023 willen realiseren:

1e helft 2023 
Onderzoek locatie ontwikkeling clean energy hubs.Beheer en door ontwikkelen van de GIS-applicatie locatiekeuzetool bij RWS.
Advies aan initiatieven en ondersteuning daarvan (business development).Ondersteuning CEF/AFIF Call Infrastructuur voor clean energy hubs.
Inhoudelijke ondersteuning aan uitwerken subsidieregeling voor realisatie clean energy hubs.Oprichten werkgroep clean energy hubs in de binnenvaart o.l.v. regisseur voor clean energy hubs voor de binnenvaart.
1e helft 2023
Onderzoek locatie ontwikkeling clean energy hubs.
 
Beheer en door ontwikkelen van de GIS-applicatie locatiekeuzetool bij RWS.
1e helft 2023
Advies aan initiatieven en ondersteuning daarvan (business development).
 
Ondersteuning CEF/AFIF Call Infrastructuur voor clean energy hubs.
1e helft 2023
Inhoudelijke ondersteuning aan uitwerken subsidieregeling voor realisatie clean energy hubs.
 
Oprichten werkgroep clean energy hubs in de binnenvaart o.l.v. regisseur voor clean energy hubs voor de binnenvaart.
2e helft 2023 
20 businesscases/haalbaarheidsonderzoeken voor bestaande of nieuwe initiatieven voor een CEH voor de periode 2022-2024. Coördinatie op komen tot haalbaarheidsonderzoeken d.m.v. frequente afstemming met provincies en HBR over voortgang haalbaarheidsonderzoeken. Ondersteuning business development bij realisatie en in ontwikkeling zijnde Clean Energy Hubs.
Afronding en oplevering onderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED).Een onderzoek uit te voeren naar hoe clean energy hubs terugkomen in de ruimtelijke plannen op de corridors en bij logistieke knooppunten. Is er in de plannen ruimte voor de ontwikkeling van clean energy hubs of moet dit nog worden geregeld in de planvorming.
Nader onderzoek te verrichten naar een overzicht van laadpunten en naar een aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk. Hieronder ook opgenomen laadpleinen voor wegtransport met aandacht voor laadsnelheid, aantal laadplaatsen, en totaal beschikbaar vermogen.O.l.v. regisseur CEH binnenvaart vaststellen van gezamenlijke kaders en visie van het gewenste CEH-netwerk.
2e helft 2023
20 businesscases/haalbaarheidsonderzoeken voor bestaande of nieuwe initiatieven voor een CEH voor de periode 2022-2024. Coördinatie op komen tot haalbaarheidsonderzoeken d.m.v. frequente afstemming met provincies en HBR over voortgang haalbaarheidsonderzoeken. 
 
Ondersteuning business development bij realisatie en in ontwikkeling zijnde Clean Energy Hubs.
2e helft 2023
Afronding en oplevering onderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED).
 
Een onderzoek uit te voeren naar hoe clean energy hubs terugkomen in de ruimtelijke plannen op de corridors en bij logistieke knooppunten. Is er in de plannen ruimte voor de ontwikkeling van clean energy hubs of moet dit nog worden geregeld in de planvorming.
2e helft 2023
Nader onderzoek te verrichten naar een overzicht van laadpunten en naar een aanpak voor het realiseren van een dekkend netwerk. Hieronder ook opgenomen laadpleinen voor wegtransport met aandacht voor laadsnelheid, aantal laadplaatsen, en totaal beschikbaar vermogen.
 
O.l.v. regisseur CEH binnenvaart vaststellen van gezamenlijke kaders en visie van het gewenste CEH-netwerk.
Enkele producten van 2022 zijn:Enkele producten van 2021 zijn:Enkele producten van 2020 zijn:
Vaststellen landelijke strategieOnderzoek naar pilots CEH om te komen tot een landelijke strategie en een toolkitBegeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek CEH door Ecorys
Verkennend onderzoek deelname CEF Call Infrastructuur voor CEH’sBeheer en upgrade van de locatie-toolDefinitie van een CEH
Voortgangsrapportage voor het MIRT overleg in de zomerVerkenning van de CEFF CallLonglist van mogelijke locaties voor een CEH
Verkennend onderzoek naar de afstemming tussen de werkgroepen Clean Energy Hubs en laden voor LogistiekOndersteuning en advies van initiatieven5 kansrijke pilot – locaties aanwijzen/benoemen
Verkennend onderzoek naar de integratie van de werkgroep Clean Energy Hubs en TruckparkingsAfspraken over legacy – hoe verder na 2021Afwegingskader voor de vestiging van een CEH voor provincies
Ondersteuning en advies voor CEH initiatieven (business development) Kader voor businesscases voor CEH
Onderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen de eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED) Onderzoek naar subsidieregeling als potentiële maatregel om verduurzaming beroepsgoederenvervoer te versnellen
Afronding onderzoek masterscriptie kosten duurzame bunkerstructuur voor de binnenvaart  
Beheer en door ontwikkelen van de GIS applicatie Locatiekeuzetool CEH door RWS  
Enkele producten van 2022 zijn:
Vaststellen landelijke strategie
Enkele producten van 2021 zijn:
Onderzoek naar pilots CEH om te komen tot een landelijke strategie en een toolkit
Enkele producten van 2020 zijn:
Begeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek CEH door Ecorys
Enkele producten van 2022 zijn:
Verkennend onderzoek deelname CEF Call Infrastructuur voor CEH’s
Enkele producten van 2021 zijn:
Beheer en upgrade van de locatie-tool
Enkele producten van 2020 zijn:
Definitie van een CEH
Enkele producten van 2022 zijn:
Voortgangsrapportage voor het MIRT overleg in de zomer
Enkele producten van 2021 zijn:
Verkenning van de CEFF Call
Enkele producten van 2020 zijn:
Longlist van mogelijke locaties voor een CEH
Enkele producten van 2022 zijn:
Verkennend onderzoek naar de afstemming tussen de werkgroepen Clean Energy Hubs en laden voor Logistiek
Enkele producten van 2021 zijn:
Ondersteuning en advies van initiatieven
Enkele producten van 2020 zijn:
5 kansrijke pilot – locaties aanwijzen/benoemen
Enkele producten van 2022 zijn:
Verkennend onderzoek naar de integratie van de werkgroep Clean Energy Hubs en Truckparkings
Enkele producten van 2021 zijn:
Afspraken over legacy – hoe verder na 2021
Enkele producten van 2020 zijn:
Afwegingskader voor de vestiging van een CEH voor provincies
Enkele producten van 2022 zijn:
Ondersteuning en advies voor CEH initiatieven (business development)
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
Kader voor businesscases voor CEH
Enkele producten van 2022 zijn:
Onderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen de eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED)
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
Onderzoek naar subsidieregeling als potentiële maatregel om verduurzaming beroepsgoederenvervoer te versnellen
Enkele producten van 2022 zijn:
Afronding onderzoek masterscriptie kosten duurzame bunkerstructuur voor de binnenvaart
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
 
Enkele producten van 2022 zijn:
Beheer en door ontwikkelen van de GIS applicatie Locatiekeuzetool CEH door RWS
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
 

Ga terug naar:

ProgrammaActuele informatieDocumenten en links