Learning community

Deelnemers van de learning community zijn de kern van het programma CEH. Ze vertegenwoordigen de verschillende provincies, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

Provincies die meedoen

Deelnemende provincies zijn: Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. De kerngroep van de learning community bestaat uit medewerkers van provincie Gelderland met advies van Rijkswaterstaat en externe adviseurs.


In de learning community richten we ons op thema’s waarmee we van elkaar leren. Waarbij we ervaringen uitwisselen en werken aan de producten vanuit het programma. De learning community komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Meer informatie en documenten

Enkele producten van 2021 zijn:Enkele producten van 2020 zijn:
 • Onderzoek naar pilots CEH om te komen tot een landelijke strategie en een toolkit
 • Beheer en upgrade van de locatie-tool
 • Verkenning van de CEFF Call
 • Ondersteuning en advies van initiatieven
 • Afspraken over legacy – hoe verder na 2021
 • Begeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek CEH door Ecorys
 • Definitie van een CEH
 • Longlist van mogelijke locaties voor een CEH
 • 5 kansrijke pilot – locaties aanwijzen/benoemen
 • Afwegingskader voor de vestiging van een CEH voor provincies
 • Kader voor businesscases voor CEH
 • Onderzoek naar subsidieregeling als potentiële maatregel om verduurzaming beroepsgoederenvervoer te versnellen

Ga terug naar:

ProgrammaActuele informatieDocumenten en links