Learning community

Deelnemers van de learning community zijn de kern van het programma CEH. Ze vertegenwoordigen de verschillende provincies, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam.

Provincies die meedoen

Deelnemende provincies zijn: Drenthe, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. De kerngroep van de learning community bestaat uit medewerkers van provincie Gelderland met advies van Rijkswaterstaat en externe adviseurs.

In de learning community richten we ons op thema’s waarmee we van elkaar leren. We wisselen ervaringen uit en werken aan de producten vanuit het programma. Zo hebben we gezamenlijk een locatietool ontwikkeld om kansrijke locaties voor duurzame tank- en laadpunten te identificeren. De learning community komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar. 

Producten die we in 2022 willen realiseren:

Vaststellen landelijke strategieVerkennend onderzoek naar de afstemming tussen de werkgroepen Clean Energy Hubs en Laden voor Logistiek
Realiseren van een handboek vergunningen en eisen, en de marktordening voor CEH’s20 businesscases / haalbaarheidsonderzoeken voor bestaande of nieuwe initiatieven voor een CEH voor de periode 2022-2024
Beheer en door ontwikkelen van de GIS applicatie locatiekeuzetool bij RWSOndersteuning business development bij realisatie en in ontwikkeling zijnde Clean Energy Hubs, gericht op 80 CEH’s in 2025
Advies aan initiatieven en ondersteuning daarvanProvincies hebben in overleg met het samenwerkingsverband CEH de inspanningsverplichting om de komende 3 jaar binnen de eigen provincie, bij een logistiek knooppunt of op bedrijventerreinen, een of meerdere locatie(s) voor duurzame energiedragers in ontwikkeling te brengen. Partijen maken hierbij gebruik van de locatietool voor de Clean Energy Hubs 
Transitiepad duurzame brandstoffen en energiedragersOndersteuning en advies bij initiatieven (business development)
Voortgangsrapportage voor het MIRT overleg in de zomerOnderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED)
Verkennend onderzoek deelname CEF Call Infrastructuur voor clean energy hubsAfronding onderzoek masterscriptie kosten duurzame bunkerinfrastructuur voor de binnenvaart
Verkennend onderzoek naar de integratie van de werkgroepen Clean Energy Hubs en Truckparkings 
Vaststellen landelijke strategie
Verkennend onderzoek naar de afstemming tussen de werkgroepen Clean Energy Hubs en Laden voor Logistiek
Realiseren van een handboek vergunningen en eisen, en de marktordening voor CEH’s
20 businesscases / haalbaarheidsonderzoeken voor bestaande of nieuwe initiatieven voor een CEH voor de periode 2022-2024
Beheer en door ontwikkelen van de GIS applicatie locatiekeuzetool bij RWS
Ondersteuning business development bij realisatie en in ontwikkeling zijnde Clean Energy Hubs, gericht op 80 CEH’s in 2025
Advies aan initiatieven en ondersteuning daarvan
Provincies hebben in overleg met het samenwerkingsverband CEH de inspanningsverplichting om de komende 3 jaar binnen de eigen provincie, bij een logistiek knooppunt of op bedrijventerreinen, een of meerdere locatie(s) voor duurzame energiedragers in ontwikkeling te brengen. Partijen maken hierbij gebruik van
de locatietool
 voor de Clean Energy Hubs 
Transitiepad duurzame brandstoffen en energiedragers
Ondersteuning en advies bij initiatieven (business development)
Voortgangsrapportage voor het MIRT overleg in de zomer
Onderzoek naar benodigde tank- en laadinfra binnen eisen richtlijn hernieuwbare brandstoffen (RED)
Verkennend onderzoek deelname CEF Call Infrastructuur voor clean energy hubs
Afronding onderzoek masterscriptie kosten duurzame bunkerinfrastructuur voor de binnenvaart
Verkennend onderzoek naar de integratie van de werkgroepen Clean Energy Hubs en Truckparkings
 
Enkele producten van 2021 zijn:Enkele producten van 2020 zijn:
Onderzoek naar pilots CEH om te komen tot een landelijke strategie en een toolkitBegeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek CEH door Ecorys
Beheer en upgrade van de locatie-toolDefinitie van een CEH
Verkenning van de CEFF CallLonglist van mogelijke locaties voor een CEH
Ondersteuning en advies van initiatieven5 kansrijke pilot – locaties aanwijzen/benoemen
Afspraken over legacy – hoe verder na 2021Afwegingskader voor de vestiging van een CEH voor provincies
 Kader voor businesscases voor CEH
 Onderzoek naar subsidieregeling als potentiële maatregel om verduurzaming beroepsgoederenvervoer te versnellen
Enkele producten van 2021 zijn:
Onderzoek naar pilots CEH om te komen tot een landelijke strategie en een toolkit
Enkele producten van 2020 zijn:
Begeleiding en uitvoering van het locatieonderzoek CEH door Ecorys
Enkele producten van 2021 zijn:
Beheer en upgrade van de locatie-tool
Enkele producten van 2020 zijn:
Definitie van een CEH
Enkele producten van 2021 zijn:
Verkenning van de CEFF Call
Enkele producten van 2020 zijn:
Longlist van mogelijke locaties voor een CEH
Enkele producten van 2021 zijn:
Ondersteuning en advies van initiatieven
Enkele producten van 2020 zijn:
5 kansrijke pilot – locaties aanwijzen/benoemen
Enkele producten van 2021 zijn:
Afspraken over legacy – hoe verder na 2021
Enkele producten van 2020 zijn:
Afwegingskader voor de vestiging van een CEH voor provincies
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
Kader voor businesscases voor CEH
Enkele producten van 2021 zijn:
 
Enkele producten van 2020 zijn:
Onderzoek naar subsidieregeling als potentiële maatregel om verduurzaming beroepsgoederenvervoer te versnellen

Ga terug naar:

ProgrammaActuele informatieDocumenten en links