Beter bereikbaar Wageningen

We maken Wageningen beter bereikbaar door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen en uit te breiden. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken.
Beter bereikbaar Wageningen
Laatst gewijzigd op: 3-november-2022

Wegontwerp Mansholtlaan en Nijenoord Allee

Wegontwerp Mansholtlaan en Nijenoord Allee transcriptie

Een titelbalk komt in beeld met tekst: Beter Bereikbaar Wageningen Wegontwerp Mansholtlaan en Nijenoord Allee We zien een luchtfoto waarop een bewegende lijn wordt geprojecteerd. Deze lijn laat het tracé van de Mansholtlaan N781 zien op het deel tussen de Kielekampsteeg en het kruispunt met de Nijenoord Allee. De lijn volgt de Nijenoord Allee tot aan de kruising met de Rooseveltweg. De camera zoomt in op het kruispunt bij de Kielekampsteeg. Vanaf het kruispunt volgen we de wegverbreding van de Mansholtlaan, die gaat bestaan uit twee rijstroken per rijrichting en twee vrije busbanen.  Zo wordt zichtbaar dat de Mansholtlaan beter aansluit op de Dr. W. Dreeslaan. De camera draait naar het fietspad en laat zien hoe het tweerichtingenfietspad aan de oostzijde wordt doorgetrokken. We volgen het fietspad achter de monumentale boerderij en langs de eikenlaan. We zien geanimeerde fietsers en bromfietsers in twee richtingen die gebruik maken van dit 4,5 meter brede fietspad. De camera schuift vanuit het fietspad terug naar de Mansholtlaan. We volgen de camera verder langs de Mansholtlaan. Ten hoogte van de Droevendaalsesteeg is de nieuwe verkeerssituatie te zien, waarin het fietspad aan de westzijde van de weg vervalt. De camera blijft hangen boven de nieuwe kruising. We zien dat de oude rotonde is omgebouwd tot een kruispunt met verkeerslichten. De camera vliegt nu verder door naar het nieuwe kruispunt met de busbaan vanuit Wageningen Campus en de nieuwe ontsluitingsweg voor de Born Oost. Deze locaties zijn ook met geanimeerde tekst in het beeld te zien. De camera schakelt nu over naar de kruising Mansholtlaan – Nijenoord Allee. Hier wordt zichtbaar hoe de doorstroom verbeterd wordt. We zien hoe de busbaan een vrije baan houdt en de voorsorteervakken groter worden. De camera draait met de klok mee over het kruispunt heen. Een geanimeerde witte lijn volgt het tweerichtingenfietspad waarbij rekening gehouden gaat worden met de komst van een snelfietsroute. We volgen nu het fietspad vanaf de Grintweg over de oversteek. De camera schakelt naar een lager perspectief ter hoogte van de fietsers. We zien geanimeerde fietsers, bromfietsers en voetgangers. De camera kijkt weer van bovenaf op het fietspad, dat afbuigt bij Hoevestein richting het centrum van Wageningen. Hier zien we ook de nieuwe verkeerslichten bij de fietsoversteek over de Nijenoord Allee. We zien de fietsoversteek aangegeven met geanimeerde tekst. De camera volgt nu de rijbaan van de Nijenoord Allee en we zien een geanimeerde fietser gebruik maken van de oversteek. De camera schakelt naar net voor de kruising met de Churchillweg. Hier zien we de nieuwe verkeerssituatie, waarin er een onderdoorgang is gemaakt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer.

Vraag en antwoord

We hebben een selectie van de meest gestelde vragen voor u samengesteld.

Op de hoogte blijven?

Blijft op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.