Ruimtelijk voorstel overhandigd aan minister De Jonge

Donderdag 8 februari 2024 gaf gedeputeerde Dirk Vreugdenhil het Gelders ruimtelijk voorstel ‘Stad en Land in balans’ aan minister Hugo de Jonge. Dit document is een gespreksvoorstel aan het Rijk en vormt de basis om later samen ruimtelijke keuzes te maken.
Gepubliceerd op: 9-februari-2024

Dirk Vreugdenhil: “In ons ruimtelijk voorstel laten we zien hoe de landelijke en regionale opgaven ruimtelijk passen in Gelderland en waar het schuurt. Maar ook waar we kansen zien. Kansen die we samen met het Rijk willen benutten. Dit doen we volgens onze Gelderse aanpak: samen en met respect voor elkaars belangen. Een aanpak waar we trots op zijn en die we willen vasthouden bij het maken van de ruimtelijke keuzes. Zorgvuldige processen vragen om een zorgvuldige behandeling waarbij elke regio geldt.” 

Regioarrangementen als start voor ruimtelijke samenwerking  

De regioarrangementen zijn gebaseerd op bestaand beleid van de gezamenlijke overheden. De regioarrangementen zijn de basis voor een meerjaren samenwerking met gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen besluiten zelf ook over deze documenten. We hebben als provincie alle regioarrangementen samengebracht in dit ruimtelijk voorstel voor de afstemming met het Rijk. Hierover blijven we met elkaar in gesprek, om zo in de toekomst tot goede keuzes te komen.  

Download hier het ruimtelijk voorstel 

Lees meer op onze webpagina Samen werken aan Gelderland