3 Gelderse subsidieregelingen voor veehouders open

Gelderse veehouders kunnen vanaf 28 september 2023 subsidie aanvragen voor maatregelen die de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden verminderen. Het gaat om 3 regelingen; een voor het starten van andere activiteiten, een voor verplaatsen en een voor maatregelen voor stikstofreductie.
Gepubliceerd op: 4-januari-2024

Let op: dit nieuwsbericht is van 28 september 2023

Veehouders helpen die door willen 

“Hiermee kunnen we de stikstofuitstoot verminderen en Gelderse veehouders helpen die door willen.” aldus Harold Zoet, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Stikstof. Een 4e regeling voor gedeeltelijke beëindiging moet eerst goedgekeurd worden door Brussel. 

Aanvulling op regelingen Rijk  

De regelingen zijn een aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) van het Rijk en de bestaande regelingen voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen. Die regelingen zijn voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de veehouderij.  

De regelingen  

  • Een subsidieregeling is bedoeld voor veehouders die andere economische activiteiten willen ondernemen. Zo kunnen ondernemers op dezelfde plek doorgaan met een ander bedrijf. 
  • Een andere subsidieregeling is bedoeld voor veehouders met stikstofuitstoot vlakbij een Natura 2000- gebied, die hun bedrijf willen voortzetten op een andere, bestaande locatie voor veehouderij. 
  • De 3e subsidie is speciaal voor PAS-melders. Met de subsidie kunnen ze investeren in bewezen maatregelen die stikstofuitstoot verminderen. Daardoor kan de ondernemer investeren in maatregelen waardoor legalisatie mogelijk is. PAS-melders zijn bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding moesten doen van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door de stikstofuitspraak van de Raad van State moeten PAS-melders alsnog een vergunning hebben.  

4e subsidieregeling voor gedeeltelijke beëindiging  

In de loop van 2024 volgt er mogelijk nog een subsidieregeling voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Agrarisch ondernemers krijgen een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. Deze regeling moet eerst worden goedgekeurd door Brussel, via een uitgebreid besluitvormingsproces. We verwachten meer duidelijkheid in 2024. 

Natuurherstel en perspectief voor boeren  

De regelingen zijn een uitwerking van de Gelderse aanpak voor Stikstof: Gelderse Maatregelen Stikstof. Met dit programma werkt de provincie aan natuurherstel en vermindering van stikstofuitstoot. Ook geeft Gelderland hiermee perspectief aan agrarische ondernemers. “Een agrarische sector met toekomst is essentieel voor Gelderland en Nederland. De landbouw is belangrijk voor onze voedselvoorziening, heeft een rol in het beheren van natuur en is bepalend voor de inrichting van ons landschap." Aldus Harold Zoet.  

Budget  

De provincie stelt in totaal € 6 miljoen beschikbaar voor deze 3 regelingen. Gelderland lobbyt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om meer geld voor deze regelingen beschikbaar te stellen